Etlan päästöennuste: syksy 2020 webinaari

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähennystarve on hieman aiemmin arvioitua pienempi. Kasvihuonekaasupäästöt ovat alentuneet sekä koronakriisin aiheuttaman tuotannon kutistumisen johdosta että energiahuollon vähennettyä fossiilisten polttoaineiden käyttöä viime vuosina. Tämä käy ilmi Etlan julkaisemasta päästöennusteesta. Etla on myös tarkentanut päästöennustearviotaan Suomen hiilinielun osalta. CO2-päästöjä tulisi vähentää keskimäärin 5,8 prosenttia vuodessa, mikäli hallituksen tavoite hiilineutraalista Suomesta vuonna 2035 halutaan saavuttaa.

Etla julkaisi vuoden 2020 toisen päästöennusteensa tiistaina 8.9.2020. Median edustajille järjestettiin taustoittava etäinfo Zoomissa, jossa päästöennusteesta vastaava Etlan tutkija Ville Kaitila esitteli lyhyesti tuoreen ennusteen sisällön sekä kävi tarkemmin läpi, miten ennuste on laadittu. Webinaarissa mukana oli myös Etlan ilmastopolitiikkaan erikoistunut tutkija Jussi Lintunen. Tilaisuuden veti Etlan viestintäjohtaja Tytti Sulander.

Päästöennusteen laskelmien valossa Suomen hiilineutraalisuustavoite vuoteen 2035 mennessä on edelleen kova tavoite. Etla on kuitenkin alentanut päästöjen vähennystarvetta. Nyt julkaistun päästöennusteen pohjalta Etla arvioi, että kasvihuonekaasupäästöjen vähennystarve on vuosina 2018–2035 keskimäärin 5,8 prosenttia vuodessa. Tammikuussa 2020 vähennystarpeeksi arvioitiin 7,6 prosenttia vuodessa.

– Maailma on muuttunut. Arviotamme on alentanut jossain määrin koronakriisin aiheuttama tuotannon supistuminen, mutta vielä enemmän fossiilisten polttoaineiden käytön selvä väheneminen energiahuollossa viime vuosina. Sen lisäksi olemme estimoineet Suomen hiilinielua nyt uudella tavalla aiempaa tarkemmaksi, Etlan Kaitila sanoo muuttuneesta arviosta.

 

Etla julkaisi uuden päästöennusteen: päästöjen vähennystarve lähivuosina alentui (tiedote 8.9.2020)