Informaatiosektorin energian- ja sähkönkäyttö Suomessa

Hiekkanen KariSeppälä TimoYlhäinen Ilkka

Tiivistelmä

Informaatiosektorin ja ohjelmistopohjaisten sovellusten rooli jokapäiväisessä toiminnassa on yhä merkittävämpi. Ohjelmistot ovat läsnä niin ihmisten välisessä sosiaalisessa yhteydenpidossa kuin eri alojen yritysten liiketoiminnassakin. Viime vuosina on esitetty useita arvioita tietoverkkojen ja informaatiosektorin energiankäytön kasvusta. Datan määrän ja informaatiosektorin lisääntyneen energiankäytön taustalla ovat muuttuneet kuluttajatottumuksemme. Informaatiosektorilla hyödynnettävien teknologioiden energiatehokkuus ei ole pysynyt kiinteän verkon datan ja mobiiliverkkodatan kasvun tahdissa.

Tässä tutkimuksessa käydään läpi, kuinka energian- ja sähkönkäyttö on informaatiosektorilla kasvanut vuosina 2011–2017. Lisäksi kuvataan kuluttajien sähkönkäytön kasvua ja kuluttajatottumusten muutosta. Saadut tulokset ovat osittain ristiriidassa aiemmin esitettyjen arvioiden kanssa.

Energy and Electricity Consumption of the ICT-sector in Finland

Abstract

The role of the digital technologies are becoming increasingly important in our day-to-day life. Digital technologies have become part of our social life as well as business operations across different industrial and public sectors. Because of digitalization the internet protocol and data traffic have been on the rise for several years. A few studies and estimates have been presented about the increasing future use of energy and electricity. Occasionally consumer behaviors have been claimed to be behind of these increases in electricity use.

This report makes an effort to understand the energy and electricity consumption of the Finnish Information sector (ICT-sector) from 2011 until 2017. Additionally, we compare the Finnish electricity use to other European countries with similar data available. The findings of this study are partly inconsistent with those previously presented in terms of future energy and electricity use. Our report also shows that energy efficiencies of the information sector have not been retained while the internet protocol and data traffic have been increasing in both fixed and mobile networks.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
ICT ja sen energiankulutus
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Raportit - Reports 104
Päiväys
08.06.2020
Avainsanat
Informaatiosektori, ICT-ala, IP-liikenne, Datankäyttö, Energiankäyttö, Sähkönkulutus
Keywords
Information economy sector, ICT, IP traffic, Data use, Energy consumption, Electricity consumption
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
L8, L82, L86, L94
Sivuja
23
Kieli
Suomi