Arbetsmarknad och utbildning

Arbetsmarknad och utbildning

Forskning på arbetsmarknader och utbildning fokuserar på arbetets förändring och anpassning till det. Teknisk förändring, globalisering och demografisk förändring återspeglas i arbetskraftsstrukturen och de färdigheter som krävs på arbetsmarknaden. Samtidigt bör sysselsättningsgraden höjas för att stärka de offentliga finanserna.

Mera om forskningarna finns på finska och på engelska.