Makroekonomi och den offentliga ekonomin

Makroekonomi och den offentliga ekonomin

Huvudfokus för finansforskning är strukturella frågor relaterade till finansiering av social trygghet och arbetsfördelning mellan offentlig och privat sektor. Policyanalysen fokuserar på hållbarheten i de offentliga finanserna och utvärderingen av relaterade operativa strategier. Makroekonomisk forskning fokuserar på utvecklingen av den finska och globala ekonomin och dess effekter på den finska näringslivet.

Mera om forskningarna finns på finska och på engelska.