Hiilineutraalin siirtymän rakenteelliset kilpailukyky- ja tuottavuusvaikutukset
Tutkimusryhmä: Yritysten uudistuminen Tutkimus alkoi: 2022 Tutkimus päättyi: 2023 Tutkimusta sponsoroi: Valtioneuvoston kanslia (TEAS-rahoitus)

Tutkimuksesta vastaa:

Hiilineutraalin siirtymän rakenteelliset kilpailukyky- ja tuottavuusvaikutukset

Hiilineutraalin siirtymän rakenteelliset kilpailukyky- ja tuottavuusvaikutukset

Tässä tutkimushankkeessa selvitetään, millaisten vaikutuskanavien kautta hiilineutraali siirtymä voi vahvistaa tai heikentää tuottavuutta ja kilpailukykyä.
Lisäksi tarkastellaan, millaisia rakenteellisia tuottavuus- ja kilpailukykyvaikutuksia siirtymä on aiheuttanut tähän saakka yritys- ja toimialatasolla, arvioidaan mahdollisia vaikutuksia tulevaisuudessa ja tutkitaan, millaisia investointitarpeita hiilineutraalista siirtymästä mahdollisesti aiheutuu.

Ilmastonmuutoksen torjunta tulee vaatimaan mittavia tuotannollisia investointeja ympäri maailmaa. Tämä nk. hiilineutraali siirtymä edellyttää sekä päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla että hiilinielujen vahvistamista.  Siirtyminen on parhaillaan käynnissä, mutta edelleen tiukkenevien päästönormien myötä vaikutukset tulevat todennäköisesti korostumaan lähitulevaisuudessa. Osa yrityksistä saa kilpailuetua tiukkenevista päästönormeista, mutta samalla toiset yritykset menettävät markkinaosuuksiaan.

Hiilineutraalin siirtymän aikaansaamat rakenteelliset muutokset ovat hyvin kiinteästi yhteydessä yritysten tuottavuuteen ja kilpailukykyyn. Yhtäältä hiilineutraalin siirtymän aikaansaamat rakenteelliset muutokset voivat vahvistaa tai heikentää toimialan ja koko yrityssektorin tuottavuuskasvua. Toisaalta yritysten tuottavuus ja kilpailukyky vaikuttavat toimialojen rakenteisiin. Talouden rakennemuutoksen ja tuottavuuden välinen syy-seuraussuhde ei ole kuitenkaan yksisuuntainen.

 

Hankkeen tulosten pohjalta ehdotetaan politiikkatoimia, joilla voitaisiin tukea hiilineutraalia siirtymää tuottavuutta ja kilpailukykyä edistävällä tavalla.

Tutkimuksesta vastaa: