Kaupan esteet ja niiden vaikutukset (Etlatieto)

Kaupan esteet ja niiden vaikutukset (Etlatieto)

Viimeisten viiden vuoden aikana mm. Brexit, koronakriisi ja kauppasodat ovat todennäköisesti vaikuttaneet suomalaisyritysten kansainväliseen kauppaan ja kaupassa koettuihin esteisiin. Tästä syystä tällä hetkellä Suomella ei ole tuoretta käsitystä yritysten kohtaamista kaupanesteistä. Suomessa ei ole myöskään käsitystä siitä, miten suuria taloudellisia vaikutuksia suomalaisyritysten kohtaamilla kaupanesteillä on.

Tämän tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa ajankohtainen tilannekuva suomalaisyritysten kohtaamista kaupanesteistä. Lisäksi tuotetaan uutta tietoa siitä, millaisia rahamääräisiä vaikutuksia suomalaisyritysten kohtaamilla kaupanesteillä on ollut.

Kaupanesteitä analysoidaan estetyypeittäin ja niitä tarkastellaan myös maittain ja alueittain (EU ja ei-EU). Lisäksi analysoidaan, millaisiin esteisiin eri toimialoilla on törmätty. Edellä mainittujen lisäksi tavoitteena on tutkia myös sitä, miten koronakriisi on muuttamassa yritysten arvoketjuja. Viimeisten puolentoista vuoden aikana globaaleissa arvoketjuissa on ilmennyt vakavia toimintahäiriöitä. Onkin tärkeää tietää, miten yritykset ovat näihin häiriöihin reagoimassa ja miten arvoketjut ovat muuttumassa.

Tutkimuksesta vastaa: