Julkinen velka ja tuottavuuskasvu
Tutkimusryhmä: Makrotalous ja julkistalous Tutkimus alkoi: 2022 Tutkimus päättyi: 2022 Tutkimusta sponsoroi: Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö

Tutkimuksesta vastaa:

Julkinen velka ja tuottavuuskasvu

Julkinen velka ja tuottavuuskasvu

Tuotannollisten investointien määrä suhteessa talouden kokoon on laskenut Suomessa 1990-luvulta alkaen. Yksi selittävä tekijä on yrityssektorin koon pieneneminen, kun yrityssektorin osuutta kansantaloudessa on siirtynyt julkiselle ja kotitaloussektorille. Suomen julkista sektoria ovat kasvattaneet elvytys ja velkaantuminen.

Hankkeen tarkoituksena on popularisoida taloustieteellinen tutkittu tieto julkisen velan ja tuottavuutta parantavien investointien välisestä yhteydestä. Vallalla on käsitys, että velkaantumisesta ei tarvitse olla huolissaan, koska valtiot saavat lainaa edullisesti keskuspankin toimien takia. Korkotaso ei ole kuitenkaan ainoa näkökulma velkaantumiseen.

Hanke tuo laajemman näkökulman yleiseen keskusteluun julkisesta velkaantumisesta matalien korkojen aikana. Vaikka lyhyellä aikavälillä taloutta voidaan elvyttää taantumassa velkarahoitteisesti, pitkällä aikavälillä julkisella velkaantumisella voi olla talouskasvulle haitallisia vaikutuksia.

Tutkimuksesta vastaa: