EU:n finanssikehys – havaitut puutteet ja ehdotetut korjaustoimenpiteet
Tutkimusryhmä: Makrotalous ja julkistalous Tutkimus alkoi: 2022 Tutkimus päättyi: 2022 Tutkimusta sponsoroi: Talouspolitiikan arviointineuvosto

Tutkimuksesta vastaa:

EU:n finanssikehys – havaitut puutteet ja ehdotetut korjaustoimenpiteet

EU:n finanssikehys – havaitut puutteet ja ehdotetut korjaustoimenpiteet

Helmikuussa 2020 Euroopan komissio julkaisi tiedonantonsa EU:n talouden kehysjärjestelmästä. EU:n jäsenvaltiot tarkistavat puitteet. Uudelleenarviointi sisältää arvion EU:n finanssipolitiikan tähän astisesta toiminnasta, mutta siinä ei anneta suosituksia. Komission pääasialliset havainnot ovat linjassa muiden tahojen näkemysten kanssa ja näin ollen on saavutettu yksimielisyys EU:n finanssipolitiikan sääntöjen uudelleenarvioinnista.

Vaikka kehysjärjestelmän puutteista on päästy konsensukseen, yksimielisyyttä ei kuitenkaan ole saavutettu tavoissa, joille puutteet voidaan korjata. Vuosien varrella monet tahot ovat esittäneet ehdotuksia havaittujen vikojen korjaamiseksi.

Tässä tutkimushankkeessa laaditaan taustaraportti Talouspolitiikan arviointineuvostolle. Laadittavalla raportilla on kaksi tarkoitusta. Ensinnäkin siinä esitellään lyhyesti EU:n finanssipolitiikan säännöissä tunnistetut pääasilliset ongelmakohdat. Toiseksi siinä esitetään yhteenveto äskettäin tehdyistä asiaankuuluvista ehdotuksista havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi.Erityisesti korostetaan vaikutuksia kansalliseen finanssipolitiikkaan.

Tutkimuksesta vastaa: