Tuottavuutta edistävät politiikkatoimet ja yrityssektorin dynamiikka
Tutkimusryhmä: Yritysten uudistuminen Tutkimus alkoi: 2022 Tutkimus päättyi: 2023 Tutkimusta sponsoroi: Valtioneuvoston kanslia (TEAS-rahoitus)

Tutkimuksesta vastaa:

Tuottavuutta edistävät politiikkatoimet ja yrityssektorin dynamiikka

Tuottavuutta edistävät politiikkatoimet ja yrityssektorin dynamiikka

Tutkimushankkeen tärkeimpänä tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten eri politiikkalohkojen toimet vaikuttavat tuottavuuteen. Erityisen tärkeää on ymmärtää paremmin tuottavuusvaikutuksia niiden politiikkatoimien kohdalla, jotka ovat tulevaisuusnäkökulmasta keskeisiä ja joiden vaikutuksista ei ole vielä pitkää historiallista kokemusta. Tällaisia politiikkatoimet liittyvät esimerkiksi ilmastonmuutokseen, digitalisaatioon ja Suomen osalta myös maahanmuuttoon.

Tuottavuuteen vaikutetaan useiden eri politiikkalohkojen toimin. Lisäksi monet politiikkatoimenpiteet, jotka eivät liity suoraan työn tuottavuuteen, vaikuttavat yritysten innovatiivisuuteen ja epäsuorasti myös työn tuottavuuteen. Toisinaan politiikkatoimien välillä on tuottavuutta edistäviä synergioita, mutta toisinaan niiden tuottavuusvaikutukset muodostuvat toisilleen vastakkaisiksi. Myös esimerkiksi monien politiikkatoimien tuottavuusvaikutusten pitkät viiveet vaikeuttavat niiden tuottavuusvaikutusten arviointia.

Tämä tutkimushanke koostuu viidestä työpaketista. Eri työpaketeissa muun muassa selvitetään digitalisaation ja tuottavuuden välistä yhteyttä, kasvihuonekaasupäästöjen supistamisen vaikutusta tuottavuuskehitykseen tehdasteollisuudessa ja maahanmuuttajien vaikutusta yrityssektorin dynaamisuuteen.

 

Etla toteuttaa hankkeen yhdessä Työn ja talouden tutkimus LABORE:n kanssa, joka koordinoi hanketta.

Tutkimuksesta vastaa: