Ulkomaisten investointien vaikutus kriittiseen aineettomaan omaisuuteen (Etlatieto)
Tutkimusryhmä: Yritysten uudistuminen Tutkimus alkoi: 2022 Tutkimus päättyi: 2023 Tutkimusta sponsoroi: Valtioneuvoston kanslia (TEAS-rahoitus)

Tutkimuksesta vastaa:

Ulkomaisten investointien vaikutus kriittiseen aineettomaan omaisuuteen (Etlatieto)

Ulkomaisten investointien vaikutus kriittiseen aineettomaan omaisuuteen (Etlatieto)

Hankkeessa muodostetaan tilannekuva ulkomaisten investointien vaikutuksista strategiseen ja kriittiseen aineettomaan omaisuuteen. Hankkeen tulokset auttavat hahmottamaan, miten strateginen/kriittinen aineeton pääoma voidaan määritellä, mikä vaikutus ulkomaisilla investoinneilla on ja kuinka nykyisillä tai tulevilla politiikkatoimilla voidaan ehkäistä epätoivottavia tulemia aineettoman omaisuuden siirtyessä ulkomaiseen omistukseen.

Hankkeessa pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten strateginen/kriittinen aineeton omaisuus määritellään?
  • Minkä verran, mille aloille ja mistä maista ulkomaisia suoria sijoituksia, ts. yritysten perustamisia ja yrityskauppoja, on tehty Suomeen viimeisten kymmenen vuoden aikana?
  • Mikä on aineettomien oikeuksien merkitys aloilla, joissa on tehty ulkomaisia suoria sijoituksia?
  • Mikä on aineettomien oikeuksien taloudellinen merkitys yrityksissä, jotka ovat olleet yritysostojen kohteena?
  • Millainen merkitys yrityksen aineettomalla omaisuudella on investointia tai yritysostopäätöstä tehtäessä?
  • Kuinka paljon, miltä aloilta ja mihin maihin aineetonta omaisuutta on siirtynyt Suomesta ulkomaiseen omistukseen ulkomaisten suorien sijoitusten kautta viimeisten kymmenen vuoden aikana?
  • Millaisia vaikutuksia ulkomaisilla suorilla sijoituksilla voi olla kriittiseen aineettomaan omaisuuteen?
  • Millaisia vaikutuksia ulkomaisilla suorilla sijoituksilla voi olla kansallisen yrityskentän innovaatiotoimintaan?

 

Etla toteuttaa hankkeen yhdessä Hankenin ja IPR University Centerin kanssa.

Tutkimuksesta vastaa: