Miten edistää tuottavuutta?

Fornaro PaoloKiema IlkkaKuosmanen NataliaMaczulskij TerhiMaliranta MikaSaarelma Kalle

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan tärkeimpiä tuottavuuden kasvua edistäviä politiikkatoimia. Sen mukaan tutkimus- ja kehitysrahoitus on suunnattava harkitusti, muttei ”orkestroiden”. Oikein toteutettuna myös vihreä siirtymä voi olla tuottavuuskehitystä edistävä voima. Digitalisaatio lisää työn tuottavuutta vain niissä yrityksissä, joiden käytettävissä on riittävän hyvin koulutettua työvoimaa. Tuottavuuskasvua voidaan edistää myös lisäämällä korkeakoulupaikkoja ja työperäistä maahanmuuttoa.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, Policy Brief 2023:36.

Katso myös Tuottavuutta edistävät politiikkatoimet ja yrityssektorin dynamiikka -julkaisu.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Tuottavuutta edistävät politiikkatoimet ja yrityssektorin dynamiikka
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Päiväys
31.10.2023
Julkaisija / sarja
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, Policy Brief 2023:36
Sivuja
10
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
vnk.fi