Yritysten tuottavuuserot ja tuottavuuden eturintama
Tutkimusryhmä: Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu Tutkimus alkoi: 2022 Tutkimus päättyi: 2023 Tutkimusta sponsoroi: Valtioneuvoston kanslia (TEAS-rahoitus)

Tutkimuksesta vastaa:

Yritysten tuottavuuserot ja tuottavuuden eturintama

Yritysten tuottavuuserot ja tuottavuuden eturintama

Talouskasvu ja hyvinvointi riippuvat keskeisesti tuottavuuden kasvusta. Suomessa tuottavuuskehitys on kuitenkin ollut heikkoa viimeisen vuosikymmenen. Tuottavuuslautakunnan viime syyskuussa julkaiseman raportin mukaan yksi tuottavuuskehityksen tulevaisuusnäkymiä varjostavista piirteistä on korkean tuottavuuden yritysten verrattain pieni määrä Suomessa. Yritysten tuottavuushajontojen kansainväliset vertailut osoittavat myös, että Suomessa yritysten tuottavuushajonta on vähäistä verrokkimaiden yrityksiin verrattuna.

Tämän tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa siitä, minkälaisia toimenpiteitä tarvittaisiin tukemaan suomalaisten yritysten kehittymistä korkean tuottavuuden yrityksiksi ja tällä tavalla tukemaan Suomen talouden kasvua. Hanke lisää ymmärrystä aiheesta ja tuottaa tietoa päätöksentekijöille, minkälaisilla keinoilla suomalaisten yritysten tuottavuuskasvua ja nousua eturintamaan voitaisiin parhaiten edistää.

Aiemmissa selvityksissä on esitetty potentiaalisia syitä Suomen yritysten vähäiselle tuottavuushajonnalle ja korkean tuottavuuden yritysten pienelle määrälle. Edelleen kuitenkin puuttuu tutkimusperusteinen kokonaiskuva suomalaisten yritysten tuottavuuseroista, ja erityisesti suurimpien ja
eturintaman yritysten roolista tuottavuuskehityksessä. Aiempi tutkimus ei myöskään tarjoa selkeää käsitystä erilaisten taustatekijöiden roolista yritysten tuottavuuskehityksessä ja siitä, minkälaisia toimenpiteitä tarvittaisiin
nopeuttamaan suomalaisten yritysten tuottavuuden kasvua ja kehittämään niistä tuottavuuden eturintaman yrityksiä.

 

Etlan kanssa yhteistyössä hanketta toteuttaa Työn ja talouden tutkimus Labore.

Tutkimuksesta vastaa: