Vihreän siirtymän koulutus- ja osaamistarpeet (VISIOS)

Vihreän siirtymän koulutus- ja osaamistarpeet (VISIOS)

Tämän tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa, joka tukee Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisen vihreän siirtymän osaamis- ja koulutustarpeisiin vastaamista. Tutkimushankkeen päätavoite on tutkia ja kuvata laajasti vihreän siirtymän luomia osaamis- ja koulutustarpeita suomalaiselle yhteiskunnalle ja työelämälle. Keskeistä on tarkastella, mitä konkreettisia vaikutuksia siirtymällä on ammatti- ja elinkeinorakenteeseen ja tuottaa suosituksia tämän pohjalta koulutuksen ja oppimisympäristöjen muutoksista. Samalla tarkastellaan myös formaalin koulutusjärjestelmän ulkopuolisia ja kolmannen sektorin tapoja edistää vihreää osaamista Suomessa.

Vihreä siirtymä kohti hiilineutraaliutta, kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuuden vaalimista on omaksuttu nopeasti politiikkatavoitteeksi sekä kansallisesti että EU-tasolla. Tämän seurauksena monet sen systeemiset vaikutukset ovat vielä epäselviä. Yksi tällainen alue on osaamis- ja koulutustarpeisiin liittyvät muutospaineet. Hiilineutraalisuustavoite 2035 ja muut kestävän kehityksen tavoitteet vaativat kiireellisiä koulutuksen uudistuksia, koska osaamistarpeisiin vastaaminen vie vuosia.

Etlan osuus hankkeessa keskittyy erityisesti tarkastelemaan vihreän siirtymän vaikutuksia ammatti- ja elinkeinorakenteeseen sekä työelämän osaamistarpeisiin. Lisäksi Etla on mukana työpaketissa, joka keskittyy arvioimaan, miten osaamis- ja koulutusjärjestelmä nykytiedon valossa vastaa vihreän siirtymän myötä muuttuvaan ammattirakenteeseen ja osaamistarpeeseen.

 

Etla lisäksi hankkeessa mukana ovat Jyväskylän yliopisto, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Demos Helsinki, joka koordinoi hanketta.

Tutkimuksesta vastaa: