Yritysten tuottavuuserot ja tuottavuuden eturintama

Koski HeliMaliranta MikaFornaro PaoloJuuti ToniKiema IlkkaPajarinen Mika

Tiivistelmä

Suomen tuottavuuden heikko kehitys vuoden 2008 jälkeen kumpuaa suurelta osin yksityisen palvelusektorin tuottavuuden ongelmista. Suomi on pystynyt kuitenkin säilyttämään teollisuudessa vahvan suhteellisen aseman. 2010-luvun loppupuolella teollisuuden eturintaman yritysten tuottavuuskasvu oli nopeaa ja yritysten välinen työn tuottavuuden hajonta kasvoi. Palvelutoimialoilla tuottavuushajonta on heilahdellut suhdanteiden mukaan, mutta trendi on ollut viimeiset vuosikymmenet vaakasuora.

Vain 1,5 prosenttia tuottavuuden kotimaiseen eturintamaan nousseista suomalaisista yrityksistä säilyi siellä yhtäjaksoisesti vähintään viiden vuoden ajan aikavälillä 2000–2020. Sijainti alueellisessa keskittymässä lisäsi yrityksen mahdollisuuksia säilyä tuottavuuden eturintamassa.

Suomessa tarvitaan enemmän radikaaleja innovaatioita, joiden avulla yritykset voivat kehittyä korkean tuottavuuden yrityksiksi. Tuottavuuskasvun palauttaminen nopeamman kasvun uralle edellyttää innovaatiopoliittisia toimia, jotka edistävät laajemmin yhteiskuntaa hyödyttävien innovaatioiden syntymistä ja tiedon leviämistä taloudessa. Tällaisia toimia ovat julkisten t&k-tukien tehokas kohdentaminen, korkeakoulujen tutkimuksen ja opetuksen parantamiseen tähtäävän rahoituksen vahvistaminen, maahanmuuton edistäminen ja huolehtiminen siitä, että markkinat toimivat hyvin.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:42.

Differences in Firm Productivity and the Productivity Frontier

Abstract

Weak productivity growth in Finland since 2008 largely stems from productivity problems in the private service sector. Finland’s manufacturing sector has maintained a strong relative position. At the end of the 2010s, the productivity growth of manufacturing companies at the productivity frontier was rapid, and the productivity dispersion across companies increased. In the service sectors, productivity dispersion has fluctuated with the business cycles, but the trend has been horizontal for the past decades.

Only 1.5 percent of the Finnish companies that reached the domestic productivity frontier remained there continuously for at least five years from 2000–2020. A firm’s location in the regional knowledge cluster increased its propensity to remain at the productivity frontier.

Finland needs more radical innovations to enable companies to develop into high-productivity firms. Restoring productivity growth to a faster growth trajectory requires innovation policy measures that promote the creation of innovations that benefit society more broadly and the dissemination of knowledge in the economy. Such measures include the efficient allocation of public R&D subsidies, strengthening funding to improve research and teaching at higher education institutions, promoting labor immigration, and ensuring that we have well-functioning markets.

Publications of the Government’s analysis, assessment and research activities 2023:42.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Yritysten tuottavuuserot ja tuottavuuden eturintama
Tutkimusryhmä
Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu
Päiväys
06.06.2023
Avainsanat
Tuottavuus, Talouskasvu, Innovaatiopolitiikka
Keywords
Productivity, Economic growth, Innovation policy
Julkaisija / sarja
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:42
Sivuja
148
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
Lataa raportti Valtioneuvoston kanslian sivuilta.