Työkaluja tuottavuuskasvun vahvistamiseen Suomessa

Koski HeliMaliranta Mika

Tiivistelmä

Esitämme Suomen tuottavuuskehityksen tilannekuvan. Keskitymme siihen, mikä erottaa tuottavuuden eturintaman yritykset muista. Arvioimme, minkälaisia toimenpiteitä tarvittaisiin tukemaan suomalaisten yritysten kehittymistä korkean tuottavuuden yrityksiksi ja tuottavuuskasvun saamiseksi nopeamman kasvun uralle.

Laajemmin yhteiskuntaa hyödyttävien innovaatioiden syntymistä ja tiedon leviämistä taloudessa edistävillä innovaatiopoliittisilla toimenpiteillä on paljon kansantaloudellista tuottavuuskasvupotentiaalia. Näitä ovat:

1. Julkisten t&k-tukien kohdentaminen i) korkeimman innovaatiokapasiteetin yrityksille, joilla on parhaat edellytykset tuottaa radikaaleja, yhteiskuntaa laajemmin hyödyntäviä innovaatioita ja ii) hankkeisiin, joissa edellytetään yritysten ja korkeakoulujen yhteistyötä.

2. Osaamiskeskittymissä eli samalla teknologia-alueella innovaatiotoimintaa harjoittavien yritysten ja tutkimusorganisaatioiden ryhmittymissä toimivien yritysten t&k-hankkeiden tukeminen.

3. Korkeakoulujen perustutkimuksen ja opetuksen määrälliseen ja laadulliseen parantamiseen tähtäävän rahoituksen vahvistaminen.

4. Työperäisen maahanmuuton edistäminen (lupaprosessit ja taloudelliset kannustimet).

5. Huolehditaan tuote- ja työmarkkinoiden toimivuudesta ja toimintaympäristöstä, että yrityksillä on riittävät kannustimet t&k:hon ja muihin aineettomiin investointeihin.

Tools to Promote Productivity in Finland

Abstract

We present an overview of the recent productivity development in Finland. In particular, we focus on what distinguishes companies at the frontier of productivity from other companies. The measures needed to support the development of Finnish companies into high-productivity companies are assessed.

Innovation policy measures that promote the creation of innovations that benefit society at large and the dissemination of knowledge in the economy have an exceptionally high national economic productivity growth potential. Such actions include:

1. Allocation of public R&D subsidies i) to companies that have the highest capabilities to produce radical innovation that benefit society more broadly and ii) to projects that require cooperation between companies and universities.

2. Allocation of public funding to the R&D projects taking place in the centers of expertise.

3. Strengthening funding aimed at quantitative and qualitative improvements of basic research and teaching in higher education institutions.

4. Promotion of work-based immigration (accelerating permit processes, financial incentives for skilled immigrants).

5. Ensuring that the product and labor markets are well-functioning and provide an operating environment that encourages companies to make R&D investments and other intangible investments.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Yritysten tuottavuuserot ja tuottavuuden eturintama
Tutkimusryhmä
Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 118
Päiväys
08.02.2023
Avainsanat
Tuottavuus, Talouskasvu, T&k, Innovaatiopolitiikka
Keywords
Productivity, Economic growth, R&D, Innovation policy
ISSN
2323-2463
JEL
L16, O3, O4
Sivuja
12
Kieli
Suomi