Team Finland -verkoston vaikuttavuuden arviointi
Tutkimusryhmä: Yritysten uudistuminen Tutkimus alkoi: 2021 Tutkimus päättyi: 2022 Tutkimusta sponsoroi: Valtioneuvoston kanslia (TEAS-rahoitus)

Tutkimuksesta vastaa:

Team Finland -verkoston vaikuttavuuden arviointi

Team Finland -verkoston vaikuttavuuden arviointi

Hankkeen tavoitteena on arvioida Team Finland -toiminnan vaikuttavuutta, erityisesti vuodesta 2018 tehtyjen uudistusten tuloksellisuuden näkökulmasta. Tavoitteena on selvittää, mikä on Team Finland -verkostomallin ja Team Finland -ydintoimijoiden yhteisen asiakkuustyön lisäarvo kansainvälistyville kasvuyrityksille.

Tietoa hyödynnetään verkoston ja sen tarjoamien palveluiden vaikuttavuuden kehittämiseksi ja tuloksellisuuden mittaamiseksi. Arviointi palvelee näin ollen osaltaan myös hallitusohjelmassa asetettuja viennin ja kansainvälistymisen edistämiseen sekä valtioneuvoston toimintatapojen uudistamiseen liittyviä tavoitteita.

Hankkeen tutkimuskysymyksiä ovat muun muassa

  • Mikä on Team Finland -toimintamallin ja verkostoyhteistyön lisäarvo yrityksille verrattuna siihen, että yritykset käyttävät toimijoiden palveluita erikseen?
  • Miten Team Finland -verkoston palveluja hyödyntäneiden yritysten kehitys poikkeaa muista yrityksistä vienti-, kansainvälistymis- ja kasvukehityksen (liikevaihto, jalostusarvo) ja -tavoitteiden osalta?
  • Mitä myönteisiä muutoksia ja haasteita koronaviruspandemian kielteisten vaikutusten helpottamiseksi päätetyt kriisi- ja elvytystoimet ovat tuoneet Team Finland -verkoston toimintaan ja asiakasohjaukseen vuonna 2020?

Etlatieto Oy toteuttaa hankkeen yhteistyössä Forefront Oy:n kanssa, joka koordinoi hanketta.

Tutkimuksesta vastaa: