Geopolitiikka muuttaa toimintaympäristöä – Mitä tekee Suomi? (Etlatieto)

Geopolitiikka muuttaa toimintaympäristöä – Mitä tekee Suomi? (Etlatieto)

Viime vuosina globaali toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi ja jännitteet eri alueiden välillä ovat kasvaneet. Tässä tutkimushankkeessa vastataan kysymykseen, mitä tämä tarkoittaa Suomen harjoittaman elinkeino- ja yhteiskunta- politiikan kannalta. Hankkeen tavoitteena on hyödyttää päätöksentekijöitä ratkaisuissa, joihin liittyy globaalin toimintaympäristön muutos ja geopolitiikka.

Hankkeessa tuotetaan relevanttia uutta tietoa globaaleista muutostrendeistä, arvoketjujen muutoksista ja Suomen haavoittuvuuksista. Lisäksi tarjotaan siihen liittyviä suuntaviivoja Suomen kansalliselle strategialle uudessa toimintaympäristössä.

Hankkeessa pyritään selvittämään, millaisia riippuvuuksia Suomella on, miten ne kohdistuvat eri toimialoihin ja missä on geopolitiikan kannalta suurimmat riskit. Samalla pyritään selvittämään Suomen vahvuuksia erityisesti vihreän siirtymän näkökulmasta. Hankkeessa selvitetään myös sitä, millainen kytkös on vihreän siirtymän, arvoketjumuutosten ja geopolitiikan välillä. Näihin kytkeytyvät myös eri maissa ja alueilla tehtävät teollisuuspoliittiset toimet.

Hanke koostuu kolmesta osiosta.

  1. Suomen nykyiset riippuvuudet ja riskit
    Osiossa selvitetään eri toimialojen maantieteelliset ja geopoliittiset riippuvuudet ja riskitekijät.
  2. Arvoketjujen viimeaikaiset muutokset
    Osiossa syvennytään siihen, miten arvoketjut ovat muuttuneet ja muuttumassa. Osiossa tehdään mm. analyysi siitä, miten Ukrainan sota on muuttanut suomalaisyritysten arvoketjuja. Lisäksi tutkitaan, miten yritykset ovat parantamassa arvoketjujen toimintavarmuutta.
  3. Muutostrendit ja politiikka
    Osiossa tunnistetaan Suomen kannalta keskeiset muutostrendit. Osiossa tutkitaan eri politiikkavaihtoehtoja yhdessä niihin vaikuttavien muutosvoimien kanssa. Tarkastelussa kiinnitetään erityishuomiota vihreään siirtymään. Lisäksi tutkitaan vihreän siirtymän tuottavuusvaikutuksia.

Tulosten pohjalta tehdään suosituksia siitä, millä politiikkatoimilla voidaan edistää kilpailukykyä, vähentää riippuvuuksia ja hyödyntää vihreää siirtymää.

Hankkeen tutkijatiimissä yhdistyvät globaalin talouden ja arvoketjujen tuntemus sekä vihreän siirtymisen osaaminen. Lisäksi hankkeessa tehdään yhteistyötä merkittävien kansainvälisten tutkimuslaitosten kanssa (Saksasta IWKöln ja Brysselistä CEPS).

Tutkimuksesta vastaa: