Talouden ennuste- ja seurantatoiminnan uudistaminen

Talouden ennuste- ja seurantatoiminnan uudistaminen

Tässä tutkimushankkeessa uudistetaan ETLA:n ennuste- ja seurantatoimintaa. Uudistuksessa vanhoja ennustevälineitä modernisoidaan ja ennusteryhmän julkaisujen uudistamista jatketaan.

Uudistuksen myötä ennusteryhmäläisten työssä painottuu yhä enemmän tutkimus ja yhteiskunnallinen keskustelu mm. ajankohtaisten erillisanalyysien muodossa.

Hankkeen lopputuloksena ETLA:n ennusteryhmä tuottaa ajankohtaista tietoa Suomen talouden ja tärkeimpien vientimarkkinoiden kehityksestä aiempaa paremmin menetelmin.

Tutkimuksesta vastaa: