EU:n datasäädöksen kansallisen täytäntöönpanon selvitys – tietopohja markkinoista ja siihen kohdistuvasta valvontatarpeesta
Tutkimusryhmä: Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu Tutkimus alkoi: 2024 Tutkimus päättyy: 2024 Tutkimusta sponsoroi: Liikenne- ja viestintäministeriö

Tutkimuksesta vastaa:

EU:n datasäädöksen kansallisen täytäntöönpanon selvitys – tietopohja markkinoista ja siihen kohdistuvasta valvontatarpeesta

EU:n datasäädöksen kansallisen täytäntöönpanon selvitys – tietopohja markkinoista ja siihen kohdistuvasta valvontatarpeesta

Tässä tutkimushankkeessa analysoidaan datasäädöksen soveltamisalan mukaista toimintaa ja sen laajuutta Suomessa. Hankkeessa käytetään Tilastokeskuksen rekisteriaineistoja.

Yritysten liiketoiminnan laajuutta mitataan liikevaihdolla ja arvonlisäyksellä sekä dataomaisuuden arvolla. Datasäädöksen soveltamisalaan kuuluvien yritysten dataomaisuuden arvon arvioimisessa käytetään kustannusperusteista lähestymistapaa.

Hankkeen lopputulemana esitetään arvio datasäädöksen soveltamisalan mukaisen liiketoiminnan laajuudesta toimialoittain sekä yrityskoon mukaan.

Tutkimuksesta vastaa: