Geopolitiikka muuttaa maailmantaloutta

Tiivistelmä

Geotalous ja -politiikka ovat muuttamassa merkittävästi talouden toimintaympäristöä. Kansainvälisen työnjaon perusteet ovat murroksessa, kun investointien sijaintiin vaikuttavat enenevässä määrin kansainvälisen kaupan esteet ja teollisuuspolitiikka. Tässä työssä jäsennetään tämän muutoksen keskeisiä tekijöitä, oletuksia ja politiikkatoimia. Lisäksi nostetaan esille asioita, joita erityisesti Suomen kaltaisen pienen maan tulisi ottaa huomioon omissa politiikkatoimissaan.

Geopolitics is Changing the Global Economy

Abstract

The new era of geopolitics and geoeconomy significantly alters the economic landscape and the operating environment. It is already clear that industrial policies and barriers to international trade increasingly influence the location of investment decisions. These trends challenge the foundations of the international division of labor. Our report outlines the key drivers, assumptions, and policy actions behind these changes. In addition, the report provides recommendations and key principles for a small open economy, such as Finland, on how to navigate the changing landscape.

Julkaisuun liittyvä VN TEAS Policy Brief on vapaasti luettavissa osoitteessa: https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=47701

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Geopolitiikka muuttaa toimintaympäristöä - Mitä tekee Suomi? (Etlatieto)
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Raportit - Reports 150
Päiväys
25.06.2024
Avainsanat
Geopolitiikka, Geotalous, Teollisuuspolitiikka, Globalisaatio, Blokkiutuminen
Keywords
Geopolitics, Geoeconomics, Industrial policy, Globalization, Fragmentation
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
F15, F12, F41, L5
Sivuja
16
Kieli
Suomi