Trends In Global Governance and Europe’s Role (TRIGGER)
Tutkimusryhmä: Yritysten uudistuminen Tutkimus alkoi: 2019 Tutkimus päättyi: 2022 Tutkimusta sponsoroi: EU komissio / Horizon2020
Trends In Global Governance and Europe’s Role (TRIGGER)

Trends In Global Governance and Europe’s Role (TRIGGER)

TRIGGER-hankkeen tavoitteena on luoda EU-instituutioille osaamista ja työkaluja globaalien haasteiden hallintaan kansainvälisen yhteistyön ja ohjausjärjestelmän kautta.

Hankkeen yhtenä osana tarkastellaan uusien mullistavien teknologioiden mahdollisuuksia ja haasteita kansainvälisen ohjauksen näkökulmasta.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos on mukana tässä hankeosiossa kartoittamassa tekoälyn sekä lohkoketjuteknologian merkitystä mm. arvoketjurakenteiden, tuotedatan ja avoimien innovaatioekosysteemien näkökulmasta.