Trends In Global Governance and Europe’s Role (TRIGGER)
Tutkimusryhmä: Yritysten uudistuminen Tutkimus alkoi: 2019 Tutkimus päättyy: 2021 Tutkimusta sponsoroi: EU komissio / Horizon2020

Tutkimuksesta vastaa:

Trends In Global Governance and Europe’s Role (TRIGGER)

Trends In Global Governance and Europe’s Role (TRIGGER)

TRIGGER-hankkeen tavoitteena on luoda EU-instituutioille osaamista ja työkaluja globaalien haasteiden hallintaan kansainvälisen yhteistyön ja ohjausjärjestelmän kautta.

Hankkeen yhtenä osana tarkastellaan uusien mullistavien teknologioiden mahdollisuuksia ja haasteita kansainvälisen ohjauksen näkökulmasta.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos on mukana tässä hankeosiossa kartoittamassa tekoälyn sekä lohkoketjuteknologian merkitystä mm. arvoketjurakenteiden, tuotedatan ja avoimien innovaatioekosysteemien näkökulmasta.

Tutkimuksesta vastaa: