Tekesin t&k-rahoituksen arviointi Euroopan komissiolle

Tekesin t&k-rahoituksen arviointi Euroopan komissiolle

Hankkeessa selvitetään Tekesin T&K-rahoituksen vaikuttavuutta vastaamalla viiteen keskeiseen tutkimuskysymykseen:

  1.  Ovatko tukea saaneet yritykset lisänneet t&k-panoksiaan tuen seurauksena – ja missä määrin? (panosadditionaliteetti)
  2.  Ovatko yritykset tuottaneet saamansa tuen seurauksena enemmän innovaatioita – ja missä määrin? Parantavatko yritykset taloudellista suoriutumistaan julkisen tuen seurauksena – ja missä määrin? (tuotosadditionaliteetti )
  3. Ovatko t&k-tuet lisänneet yritysten verkostoitumista teknologiaprojekteissa muiden yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa? (behavioraalinen additionaliteetti)
  4. Tukiohjelman epäsuorat vaikutukset: Ovatko t&k-tuet lisänneet panos-, tuotos tai behavioraalista additionaliteettia tukea saamattomien yritysten joukossa? Mitä potentiaalisia epäsuoria negatiivisia vaikutuksia ohjelmalla on markkinoihin ja kilpailuun?
  5. Tukiohjelman suhteellisuus ja asiaankuuluvuus: Olisivatko samat vaikutukset olleet saavutettavissa tuki-instrumenttien toisenlaisella rakenteella?

Hanke alkaa syksyllä 2017. Sen viimeinen vaihe päättyy syksyllä 2020.

Tutkimuksesta vastaa: