Evaluation of Tekes R&D Funding for the European Commission

Abstract

This report presents an assessment of the impacts of Tekes R&D funding on firm performance for the European Commission. The study assessed the direct and indirect effects of Tekes R&D funding on companies that had Tekes-funded projects that ended in 2010–2014. We found clear input additionality with respect to R&D job creation and R&D intensity. Our estimations suggest that R&D subsidies increase a firm’s R&D intensity for up to eight years and R&D job creation for up to six years after the firm’s receipt of an R&D subsidy. The estimation results do not provide any support for output additionality in terms of labor productivity. We did not find any positive spillovers via employee flows from subsidized companies to non-subsidized companies. Our empirical findings suggest that R&D subsidies may hinder the structural change and market exit of old, less productive firms and may thus have adverse effects on competition. The impact of R&D subsidies on the firms’ market exit was similar among young companies under six years of age.

Evaluation of Tekes R&D Funding for the European Commission – Impact Study, Report 3/2020.

Tekesin t&k-rahoituksen vaikuttavuuden arviointi Euroopan komissiolle

Tiivistelmä

Tutkimushankkeen tavoitteena oli tuottaa arvio Tekesin t&k-rahoituksen vaikuttavuudesta Euroopan komissiolle. Tutkimuksessa arvioitiin Tekesin t&k-rahoituksen suoria ja epäsuoria vaikutuksia niiden yritysten osalta, joilla oli vuosina 2010–2014 päättyneitä Tekes-rahoitteisia hankkeita. T&k-tuet lisäsivät sekä yritysten t&k-työntekijöiden määrää että t&k-intensiteettiä. Tuen positiivinen, tilastollisesti merkittävä vaikutus yrityksen palkkaamien t&k-työntekijöiden määrään säilyi kuuden vuoden ajan. T&k-tukien vaikutuksesta ei löytynyt näyttöä työn tuottavuuden suhteen. Positiivisia ulkoisvaikutuksia tukea saaneista yrityksistä tukea saamattomiin yrityksiin työntekijävirtojen kautta tapahtuvan tiedon ”läikkymisen” kautta ei havaittu. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että t&k-tuet vaikuttavat mahdollisesti haitallisesti kilpailuun niiden hidastaessa vanhojen tehottomien yritysten markkinoilta poistumista. T&k-tukien vaikutus yritysten markkinoilta poistumiseen oli samansuuntainen nuorten, alle 6-vuotiaiden yritysten joukossa.

Evaluation of Tekes R&D Funding for the European Commission – Impact Study, Report 3/2020.

Suomenkielinen yhteenveto raportista.

Lisätietoja raportista Business Finlandin sivuilla.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Tekesin t&k-rahoituksen arviointi Euroopan komissiolle
Tutkimusryhmä
Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu
Päiväys
05.11.2020
Avainsanat
T&k-tuet, Panosadditionaliteetti, Tuotosadditionaliteetti, Kilpailu
Keywords
R&D subsidies, Input additionality, Output additionality, Competition
Sivuja
56
Kieli
Englanti