Rakenteellinen kilpailukyky (Etlatieto Oy)
Tutkimusryhmä: Yritysten uudistuminen Tutkimus alkoi: 2019 Tutkimus päättyi: 2020 Tutkimusta sponsoroi: Valtioneuvoston kanslia (TEAS-rahoitus)

Tutkimuksesta vastaa:

Rakenteellinen kilpailukyky (Etlatieto Oy)

Rakenteellinen kilpailukyky (Etlatieto Oy)

Hankkeessa luodaan rakenteellisen kilpailukyvyn kehikko ja mittaristo, jota pystytään hyödyntämään Suomen kasvuedellytysten seurannassa.

Kehikkona käytetään niin sa-nottua kilpailukykypyramidia. Tämä pyramidi purkaa kilpailukyvyn sen eri osatekijöihin. Nyt toteutettavassa hankkeessa määritellään näille osatekijöille kvantitatiiviset mittarit ja niiden laskentatavat.

Mittarit tulevat pääosin perustumaan IMD:n ja WEF:n kilpailukykymittaristojen takana oleviin satoihin eri muuttujiin. Näistä tullaan analysoimaan se, mitkä muuttujat ovat parhaimpia mittaamaan tai selittämään kilpailukykypyramidin osatekijöitä.

Lopputuloksena syntyy yhtenäinen kehikko, jonka mittaristojen seuraaminen auttaa elinkeino- ja talouspolitiikan päätöksentekijöitä politiikkatoimien suunnittelussa.

Tutkimuksesta vastaa: