Pakotteet osana EU:n ulkoista toimintaa
Tutkimusryhmä: Makrotalous ja julkistalous Tutkimus alkoi: 2019 Tutkimus päättyi: 2020 Tutkimusta sponsoroi: Valtioneuvoston kanslia (TEAS-rahoitus)

Tutkimuksesta vastaa:

Pakotteet osana EU:n ulkoista toimintaa

Pakotteet osana EU:n ulkoista toimintaa

Euroopan unioni (EU) on 2010-luvulla yhä voimakkaammin ottanut käyttöön pakotteet poliittisena työkaluna, joita on suunnattu myös naapurisuurvaltaa ja keskeistä kauppakumppania Venäjää vastaan. Globaalin kilpailun kiristyessä sekä geopolitiikan ja -ekonomian korostuessa maailmanpolitiikassa, EU:n pakotepolitiikan mahdollisuuksia raamittaa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä yhtäältä lännen yhtenäisyys ja toisaalta nousevien talouksien valta-aseman vahvistuminen.

EU:n pakotepolitiikan tulevaisuus on Suomelle tärkeää. Osana Euroopan unionia Suomi tarvitsee selkeän kuvan uusien pakotteiden kustannuksista ja niiden jakautumisesta jäsenmaiden välillä, pakotteiden tehosta suhteessa niiden aiheuttamiin kustannuksiin sekä EU:n pakotepolitiikkaan vaikuttavista poliittisista trendeistä. Hyvä ymmärrys pakotepolitiikan trendeistä on tärkeää myös suomalaisen liike-elämän kannalta. Yritysten kansainvälistyessä niiden edellytykset liiketoimintaan muissa maissa saattavat vaikeutua pakotteiden seurauksena.

Tämän tutkimushankkeen päätavoitteena on tutkia (i) EU:n pakotepolitiikan kehitystä ja (ii) arvioida sen merkitystä Suomelle sekä (iii) vaikutuksia suomalaisiin yrityksiin. Hankkeessa sivutaan myös Yhdysvaltojen pakotepolitiikan seurauksia EU:lle ja suomalaisille yrityksille.

Tutkimuksessa EU:n pakotepolitiikkaa lähestytään poliittistaloudellisessa viitekehyksessä. Tarkastelun kohteena on EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan puitteissa harjoitettava pakotepolitiikka.

Tutkimustyön toteuttaa yhteistyössä Ulkopoliittinen instituutti ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos.

Tutkimuksesta vastaa: