Vähäisten investointien syyt

Vähäisten investointien syyt

Tuotannolliset investoinnit ovat olleet Suomessa pitkään jäljessä euroalueesta ja Ruotsista. Myös Suomen t&k-intensiteetti (t&k-menot/BKT) on laskenut tämän vuosikymmenen aikana.

Hankkeessa analysoidaan Suomen aineettomia ja aineellisia investointeja suhteessa muihin maihin sekä investointeihin vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen tulokset raportoidaan 2-3 eri julkaisussa. Hanke koostuu neljästä osiosta.

Ensimmäisessä osiossa keskitytään talouden rakenteisiin ja investointien kansainväliseen vertailuun. Analyysissä tarkastellaan erikseen aineellisia ja aineettomia investointeja.

Toisessa osiossa analysoidaan ikääntymisen ja investointien välistä suhdetta eli sitä, vaikuttaako väestön ikääntyminen yritysten investointeihin.

Kolmas osio keskittyy investointien suuntautumiseen ulkomaille ja niiden suhdetta kotimaisiin investointeihin ja arvoketjuihin.

Neljännessä osiossa syvennyttään t&k-toimintaan ja erityisesti hallituksen tavoitteeseen saavuttaa 4 prosentin t&k-menot suhteessa Suomen kokonaistuotantoon.

Investointiasteeseen vaikuttavien tekijöiden analysointi on erittäin tärkeää, koska tulokset määrittävät, kuinka voimakkaasti ja miten investointiasteen laskuun kannattaa ja mahdollisesti voidaan talouspolitiikalla vaikuttaa.

Tutkimuksesta vastaa: