Kilpailu, ikääntyminen ja investointien vähäisyys

Tiivistelmä

Raportissa tarkastellaan investointien kehitystä 2010-luvulla. Investoinnit suhteessa talouden kokoon (arvonlisään) pienenivät rakentamista lukuun ottamatta. Investointien painopistettä siirtyi teknologiasta rakentamiseen kahdesta syystä. Toisaalta sähköteknisen teollisuuden tuotekehityspanokset vähenivät voimakkaasti. Toisaalta korkotason lasku on kanavoitunut voimakkaammin rakentamiseen kuin yritysten investointeihin. Yritysten investoinnit suhteessa omaan arvonlisäänsä eivät laskeneet, mutta sektori pieneni suhteessa muuhun talouteen. Pieneneminen selittyy toisaalta yritysten hitaalla (tuottavuus)kasvulla, mitä ylläpiti tuotekehityksen väheneminen. Toisaalta sitä selittää elvytyksen myötä kasvanut julkinen sektori ja kolmanneksi se, että uus- ja korjausrakentaminen on nostanut merkittävästi kotitalouksien osuutta kansantaloudessa.

Sähköteknisen teollisuuden tuotekehityksen vähenemisen tärkein syy on matkapuhelinten Symbian-käyttöjärjestelmän häviäminen globaalissa kilpailussa. Yritysten ei kuitenkaan tule välttää kilpailua, sillä kilpailullinen ympäristö yleisesti ottaen toimii yrityksille investointikannustimena. Myös erot kansainvälisissä kauppasopimuksissa paljastavat kilpailukyvyn merkityksen yritysten investointien kohdistumisen Suomeen.

2010-luvulla alkanut työikäisen väestön väheneminen ei selitä investointien romahdusta, mutta sillä on tekemistä investointien hitaan toipumisen kanssa. Investointien määrän lisääminen edellyttää panostamista talouskasvun näkymiin, kuten kilpailukykyyn ja työn tarjonnan lisäämiseen.

Competition, Ageing and Lack of Investment

Abstract

This report discusses factors that have caused a decrease in tangible investments in machinery and equipment, and intangible assets in Finland. A decline in the R&D investments of the electronics industry practically entirely explains a decrease in investments in Finland, which has prolonged the recovery from the collapse of productivity growth during the financial crisis. The corporate sector, which accounts for most investments, also contracted so much during the financial crisis relative to the rest of the economy that the aggregate productive investments remained lower than before. Companies’ investments in relation to their value added did not decrease, however.

The main reason for the collapse of the electrotechnical industry is the loss of the Symbian mobile phone operating system in global competition. Together with that, profitability collapsed, and no new R&D investment opportunities of a similar size were found. However, companies should not avoid competition, and instead, the competitive environment, in general, acts as an investment incentive for companies. Developments in the 2010s also highlight the importance of international competition and international trade agreements. The decline in the working-age population that began at the same time as zero growth does not explain the collapse in investments, but it has to do with their slow recovery.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Vähäisten investointien syyt
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Raportit - Reports 119
Päiväys
01.11.2021
Avainsanat
Investoinnit, Kilpailu, Kilpailukyky, Rakennemuutos, Ikääntyminen
Keywords
Investments, Competition, Competitiveness, Structural change, Population ageing
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
E22, L16, O52, P45
Sivuja
14
Kieli
Suomi