Kansalaisuuden Kuilut ja Kuplat
Tutkimusryhmä: Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu Tutkimus alkoi: 2017 Tutkimus päättyi: 2022 Tutkimusta sponsoroi: Suomen Akatemia (STN-rahoitus)
Kansalaisuuden Kuilut ja Kuplat

Kansalaisuuden Kuilut ja Kuplat

The consortium Tackling Biases and Bubbles in Participation (BIBU) rakentaa uuden monitieteisen tutkimusympäristön, joka tutkii Suomen kansalaisuuden dynamiikkaa.

Tutkimme Suomea globalisaation koealueena tutkimalla, miten maailmanlaajuiset muutokset vaikuttavat kansalaisten poliittiseen kykyihin, etuihin ja tuntuiseen sekä miten poliittinen järjestelmä reagoi niihin.

Nykyinen globaali sujuvuus – mukan lukien globalisaatio, talouden rakennemuutokset, kaupungistuminen ja muuttoliike – on haastava demokraattinen järjestelmä. Suomessa kansallisvaltioiden yhtenäiset poliittiset käytännöt ovat levottomassa tilanteessa. Samaan aikaan kansalaisten osallistumista vaikeuttavat puolueellisuus, eriarvoisuus, joka suosii yleensä taitavampia kansalaisia ja vahvimpia sidosryhiä, ja kuplat, osallistumisen pirstoutuminen polarisoituneisiin mikroluokkiin.

BIBU tarjoaa vankan tiedon näistä muutoksista Suomessa. Tutkimme, kuinka globalisaatio, taloudellinen uudelleenjärjestely, kaupungistuminen ja muuttoliike ovat saaneet liikkeelle tuotantojärjestelmät ja väestöryhmät, ja miten nämä muutokset heijastuvat kansalaisten ja päätöksentekijöiden poliittisissa kyvyissä, kiinnostuksissa ja tunteissa. Lisäksi analysoimme, miten päätöksenteko vastaa erilaisiin intresseihin politiikassa, joka määrittelee pohjoismaisen mallin tulevaisuuden. BIBU: lla on erittäin vahva poliittinen suunta.

BIBU tunnistaa ja torjuu myös osallistumisen epätasa-arvoisuutta ja pirstoutumista – kuiluja ja kuplia – jotta poliittisesta järjestelmästä saataisiin osallistavampi ja vastaamaan paremmin kansalaisten etuja. Näytämme, mitkä mekanismit aiheuttavat syrjäytymistä kansalais- ja poliittisessa osallistumisessa. Taloutta, poliittisia järjestelmiä, mediaa, hyvinvointimalleja ja digitaalisia osallistavia innovaatioita tutkitaan usein siiloissa, minkä vuoksi on vaikeaa ymmärtää niiden välistä dynamiikkaa. Monitieteinen asetelma ylittää nämä siilot tarjotakseen kokonaisvaltaisen kuvan. Upotamme asiaankuuluvat tiedot räätälöityyn muotoon päätöksentekoon vuorovaikutuksessa yhdessä kansalaisyhteiskunnan, eturyhmien, poliittisten päätöksentekijöiden, yrityssektorin ja virkamiesten kanssa.

BIBU kehittää myös osallistavia innovaatioita, kuten digitaalisia alustoja lainsäädännölle, digitaalisia diplomaatteja, kansalaisten ja julkisuuden vuoropuheluita sekä kursseja päätöksentekijöille.

Näillä innovaatioilla BIBU päivittää pohjoismaisia ​​poliittisia päätöksentekokäytäntöjä – avointa hallintaa, yhteistyötä ja osallistavaa osallistumista – digitaaliaikakaudella ja kuvaa Suomea innovatiivisena demokratian hautomona, jolla on kansainvälinen asema.

Muut konsortion kumppanit ovat Helsingin yliopisto (Anu Kantola, vetäjä), Tampereen yliopisto (Kaarina Nikunen), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Pasi Moisio), Turun yliopisto (Markku Jokisipilä), Stanfordin yliopisto (Tanja Aitamurto) ja Demos Helsinki (Aleksi Neuvonen).

BIBU:n nettisivut