Urbaania kasvua – GSIP Vantaa

Urbaania kasvua – GSIP Vantaa

Urbaania kasvua – GSIP Vantaa (Growth and Social Investment Pacts (GSIP) for Local Companies in the City of Vantaa) on Vantaan kaupungin koordinoima EU:n Urban Innovative Actions (UIA) -hanke. Hankkeessa kehitetään, testataan sekä levitetään aikuisten osaamisen kehittämiseen tähtääviä käytäntöjä ja instituutioita.

Työn murros on nostanut jatkuvan oppimisen ja aikuiskoulutuksen näkyvästi osaksi suomalaista koulutuspoliittista keskustelua. Aikuisena suoritetun koulutuksen vaikuttavuudesta on kuitenkin hyvin vähän tutkimukseen perustuvaa tietoa.

GSIP Vantaa -hankkeen tavoitteena on tuottaa satunnaistettuun koeasetelmaan perustuvaa luotettavaa tietoa toimivista tavoista lisätä työvoiman osaamista matalan tuottavuuden yrityksissä. Koulutustoimien on tarkoitus kohdistua erityisesti henkilöihin, joilla on korkea riski syrjäytyä työelämästä myöhemmin työuralla.

Tutkimuksesta vastaa: