Digi ja verotus (Etlatieto Oy)

Digi ja verotus (Etlatieto Oy)

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa digitaalitalouden koosta kansantaloudessa ja digitaalisuuden vaikutuksista verotukseen.

Hankkeen ensimmäinen vaihe keskittyy digitaalitalouden mittaamiseen Suomessa. Tarkoitus on mitata digitaalitalouden synnyttämä arvonlisä, jota voidaan verrata Suomen bruttokansantuotteeseen. Hankkeen toinen vaihe keskittyy digitalisaation verovaikutuksiin ja erityisesti verokuiluun.

Hankkeen lopputuloksena syntyy malli, jonka avulla voidaan arvioida digitaalitalouden kokoa. Lisäksi mallilla voidaan arvioida digitaalitalouden verovaikutuksia.

Tutkimuksesta vastaa: