Matkailun ennakointimalli
Tutkimusryhmä: Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu Tutkimus alkoi: 2019 Tutkimus päättyi: 2020 Tutkimusta sponsoroi: Business Finland
Matkailun ennakointimalli

Matkailun ennakointimalli

Tilastokeskus, Suomen Pankki ja ETLA ovat kehittäneet nowcasting- menetelmiin perustuvaa mallinnusta, joilla mallinnetaan tiettyjä seurattuja taloudellisia indikaattoreita muiden, nopeasti päivittyvien tietolähteiden avulla.

Matkailu on suhdanteille altis ilmiö, jossa muutokset voivat tapahtua nopeasti. Matkailusta tuotetaan tilastoja eri tahdilla ja niiden julkaisuviive ei kaikilta osin vastaa tietotarpeita. Lisäksi on tunnistettu uusia lähdeaineistoja, joiden voitaisiin käyttää̈ sekä ennakoimaan matkailun nykyisten indikaattorien kehitystä että mahdollisesti tuottaa kokonaan uusia indikaattoreita.

Tavoitteena on kehittää Business Finlandille matkailun ennakointimalli. Ennakointimalli tuottaa ulkomaalaisten Suomeen suuntautuvasta matkailusta nykyhetken tilannetietoa sekä lyhyen aikavälin ennakoivaa tietoa.

Hankkeessa keskitytään pääsääntöisesti ulkomaalaisten Suomeen suuntautuvan matkailun ennakointiin.

Hankkeen aikana testataan eri mallien ja lähdeaineistojen soveltuvuutta valittujen ilmiöiden ennakoimiseen. Malli käyttää lähteinä nykyisten matkailutilastojen lisäksi uusia lähdeaineistoja, jotka suoraan tai välillisesti vaikuttavat matkailun kehitykseen.

Etla tekee hankkeen yhdessä Tilastokeskuksen kanssa.