Työehtosopimusten vaikutukset henkilöiden palkankorotuksiin ja työkykyyn

Työehtosopimusten vaikutukset henkilöiden palkankorotuksiin ja työkykyyn

Työehtosopimuksen Suomessa on mielenkiintoinen tutkimuskohde, sillä työehtosopimusneuvotteluiden keskittyneisyydessä ja koordinaatiossa sekä työehtosopimusten sisällössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Tämä tutkimus luo uutta tietoa työehtosopimusten vaikutuksista palkankorotusten jakaumaan, kohdistumiseen eri työntekijäryhmien välillä ja työhyvinvointiin.

Tutkimuksen ensimmäisessä osiossa tarkastellaan työehtosopimusten sisällön vaikutuksia palkankorotusten hajontaan ja niiden kohdentumiseen eri työntekijäryhmille.

Tutkimuksen toisessa osassa tarkastellaan työehtosopimusten sisällön vaikutuksia työntekijöiden objektiivisen työhyvinvoinnin mittareihin, kuten työpaikan vaihtoon, sairauspoissaoloihin ja mielenterveyden ongelmiin.

Hankeen tavoitteena on tuottaa tietoa työehtosopimusten sisällön vaikutuksista työllisten palkankorotuksiin, niiden jakaumaan ja palkankorotusten kohdentumiseen eri työntekijäryhmiin. Lisäksi hankkeen tavoitteena on tarkastella työehtosopimusten sisällön vaikutuksia työntekijöiden työhyvinvointiin.

Keskeisiä kysymyksiä ovat
• Miten työehtosopimukset ovat vaikuttaneet palkankorotusten hajontaan vuosina 2005-2013?
• Miten sopimusten sisältö vaikuttaa palkankorotusten kohdentumiseen eri työntekijäryhmille (ammatti, toimiala, sukupuoli)
• Miten työehtosopimuksen sisältö vaikuttaa objektiivisesti mitattuun työhyvinvointiin?

Tutkimus tehdään yhdessä Palkansaajien tutkimuslaitoksen kanssa.

Tutkimuksesta vastaa:

Tutkimuksen puitteissa tehdyt julkaisut