Isommat palkankorotukset paikallisesti sopien? Sopimusjärjestelmän hajautumisen vaikutukset palkkojen tasoon ja niiden hajontaan

Tiivistelmä

Merkittävimpiä muutoksia työehtosopimusjärjestelmissä Euroopassa viimeisten vuosikymmenien aikana on ollut neuvottelujärjestelmän hajautuminen. Tällä tarkoitetaan sitä, että työehdoista sopiminen on siirtynyt yhä enemmän kohti yritystasoa. Työehtosopimukset vaikuttavat merkittävällä tavalla palkkarakenteeseen ja palkkahajontaan. Neuvottelujärjestelmän hajautumisen vaikutuksia onkin tutkittu laajasti.

Eurooppalaiset tutkimukset osoittavat, että hajautuneempi neuvottelujärjestelmä johtaa korkeampiin palkankorotuksiin. Tähän tulokseen päätyvät kaikki aihetta koskevat tutkimukset. Palkkahajontaa koskevat tulokset ovat ristiriitaisempia, eikä kirjallisuuden perusteella voida muodostaa selkeää kuvaa.

Suomen osalta neuvottelujärjestelmän hajautuminen on näkynyt yrityskohtaisissa erissä. Nämä ovat palkankorotuseriä, joiden jakautumisesta sovitaan yritystasolla. Suomalaisen tutkimuksen tulokset osoittavat, että palkankorotukset ovat olleet suurempia silloin, kun sopimuksessa on ollut yrityskohtainen erä. Yrityskohtaiset erät ovat kasvattaneet palkankorotusten hajontaa toimihenkilöillä, kun taas työntekijöillä ne ovat vähentäneet sitä. Tämä ero johtuu todennäköisesti toimihenkilöiden ja työntekijöiden erilaisesta suhtautumisesta palkkahajontaan ja paikalliseen sopimiseen.

 

Katso myös Working Paper no 83 Heterogeneous Impacts of the Decentralization of Collective Bargaining.

Does Local Bargaining Lead to Larger Wage Increases? The Impact of Decentralization of Collective Bargaining on the Level And Dispersion of Wages

Abstract

There has been a strong tendency towards decentralization of collective bargaining in European countries. This means that wage negotiations have moved closer to the individual enterprise. Centralized collective bargaining systems have traditionally been seen to reduce wage inequality, which has attracted the attention to the effects of decentralization on both the level of wages and wage dispersion.

European studies show the decentralization leads to higher wage increases. This is an unambiguous finding in the literature. However, the results on wage dispersion are much more varied and no clear results emerge.

In Finland, the decentralization of collective bargaining has taken place through so-called local pots. These are wage increases that can be allocated locally. The results of a new Finnish study show that wage increases have been higher when the contract has included local pots. The local pots have increased the dispersion of wage increases for white-collar employees and reduced it for blue-collars. This difference in the outcomes is likely due to different preferences concerning wage dispersion and local bargaining between these two employee groups.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Työehtosopimusten vaikutukset henkilöiden palkankorotuksiin ja työkykyyn
Tutkimusryhmä
Työmarkkinat ja koulutus
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 92
Päiväys
11.11.2020
Avainsanat
Neuvottelujärjestelmän hajautuminen, Työehtosopimukset, Palkkaneuvottelut, Palkankorotukset, Palkkahajonta
Keywords
Decentralization, Collective agreements, Wage bargaining, Wage increase, Wage dispersion
ISSN
2323-2463
JEL
J31, J51, J52
Sivuja
5
Kieli
Suomi