Toimialakatsaus 2020:2

Tiivistelmä

Etla arvioi syyskuussa julkaistussa ennusteessaan, että Suomen bkt supistuu 4,5 prosenttia tänä vuonna ja kääntyy ensi vuonna 3,2 prosentin kasvuun. Koko teollisuuden arvonlisäyksen määrän arvioitiin supistuvan tänä vuonna 6,5 prosenttia ja palvelualojen arvonlisäyksen vajaat 3 prosenttia. Teollisuuden tuotoksen arvioitiin supistuvan noin 5 prosenttia tänä vuonna ja palvelualojen tuotoksen odotettiin vähenevän vajaat 4 prosenttia. Yksityisten palvelujen lasku on selvästi tätä suurempi, 5,5 prosenttia. Syyskuussa tehdyn arvion mukaan koko teollisuuden arvonlisäys ja tuotos kasvaa noin 3 prosenttia vuonna 2021, palvelualojen arvonlisäyksen määrä kasvaa niinikään 3 prosenttia ja tuotos vajaat 4 prosenttia.

Koko teollisuuden tuotanto väheni kuluvan vuoden tammi-syyskuussa kausitasoitettuna ja työpäiväkorjattuna 5,6 prosenttia viimevuotisesta teollisuustuotannon volyymi-indeksin mukaan, mikä on hyvin linjassa ennusteemme kanssa. EU27-maissa tuotanto väheni keskimäärin 9,8 prosenttia, kemian- ja elintarviketeollisuuden valmistus supistui huomattavasti muita toimialoja vähemmän. Metallien jalostuksen tuotanto supistui EU:ssa eniten, 14 prosenttia, mutta Suomessa vain 4 prosenttia. Toimialan työn tuottavuus kääntyi viime vuonna laskusuuntaan. Koneiden ja laitteiden valmistus väheni EU:ssa keskimäärin runsaat 13 prosenttia edellisvuodesta, mutta supistui Suomessa vain 0,5 prosenttia. Saksassa tuotanto laski 14 prosenttia. Sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa kannattavuus pysyy ennustejaksolla vakaana. Alan tuotanto on tänä vuonna lisääntynyt vain Suomessa ja Puolassa. Kiina on tänä vuonna noussut Suomen elintarviketeollisuuden toiseksi tärkeimmäksi vientimaaksi Ruotsin jälkeen ja osittain paikannut Venäjän tuontikiellon aiheuttaman aukon vientituloissa.

Paino- ja kirjoituspaperien kysyntä väheni Euroopassa jo viime vuonna 8,4 prosenttia ennen koronapandemiaa ja kuluvan vuoden tammi-elokuussa 21 prosenttia vuoden takaisesta. Tästä sekä metsäteollisuuden alkuvuoden lakoista johtuen paperiteollisuuden (ml. kartonki ja sellu) viennin määrä laski samalla ajanjaksolla 13 prosenttia viimevuotisesta. Kemianteollisuudessa monet investoinnit ovat lykkääntymässä koronapandemian takia. Uusien tilausten arvo jäi tammi-syyskuussa vajaan prosentin edellisvuotista pienemmäksi. Moottoribensiinin (ml. lentobensiinin) vienti väheni tammi-elokuussa arvoltaan 45 prosenttia vuoden takaisesta ja kaasuöljyjen (dieselöljyjen) vienti laski arvoltaan 27 prosenttia. Suomen öljynjalostusteollisuuden tilanne kohenee ensi vuonna globaalin öljyn kysynnän elpymisen myötä.

Kaupan alan arvonlisäyksen määrä alenee tänä vuonna pari prosenttia ja kasvaa ensi vuonna suunnilleen yhtä paljon. Autoala on tänä vuonna kärsinyt paljon ja kasvaa muita alatoimialoja nopeammin vuonna 2021. Majoitus- ja ravitsemistoiminta on kaikista kansantalouden tilinpidon toimialoista kärsinyt eniten covid-19-pandemiasta. Matkailun sekä ravintolapalvelujen viranomaisrajoitukset sekä kuluttajien omat valinnat ovat johtaneet täysin poikkeukselliseen tilanteeseen. Toimialan arvonlisäys alenee tänä vuonna melkein 30 prosenttia viime vuodesta. Ala toipuu osittain ensi vuonna, jos pandemia pysyy hallinnassa. Täysi toipuminen kestää kauan. Kuljetuksen ja varastoinnin toimialan kehitys on ollut kaksijakoinen. Matkustajaliikenne on kärsinyt pahasti, mutta tavaraliikenne on ollut vain pienessä laskussa. Koko toimialan tuotos alenee kuitenkin tänä vuonna huomattavasti. Ensi vuonna arvonlisäys kasvaa 9 prosenttia, mikä edellyttää rokotekattavuuden olevan kohtalainen vuoden 2021 puolivälissä.

Kiinteistö- ja liike-elämää palvelevan toiminnan arvonlisäys vähenee tänä vuonna keskimäärin vajaan prosentin viime vuodesta ja kasvaa ensi vuonna noin kolme prosenttia. Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan arvonlisäys vähenee noin seitsemän prosenttia tänä vuonna, Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan sekä kiinteistöalan toiminta on suunnilleen viime vuoden tasolla. Informaatio- ja viestintäalalla nähdään pientä kasvua. covid-19-pandemian vuoksi asetetut rajoitukset ovat iskeneet erityisen rajusti hallinto- ja tukipalveluihin kuuluvaan matkatoimistoalaan.

Julkaisun tietoja

Päiväys
24.11.2020
Sivuja
86
Kieli
Suomi