Global Growth for Companies

Abstract

This study focused on the question of whether the Finnish SMEs’ use of publicly funded services for internationalization impacts their growth in terms of turnover, value added, employment, exports, and labor productivity. We further assessed whether there exist positive spillovers from Finpro’s customers to firms that did not use Finpro’s services. Given that the available statistical data on the Finnish firms’ performance is limited to the years before the establishment of Business Finland (BF), our empirical assessment concerned the impacts of BF’s predecessors, i.e., Finpro and Tekes, rather than the new joint organization.

The sales of companies that used Finpro’s internationalization services grew more than the sales of their counterparts. Furthermore, Finpro service use decreased a firm’s likelihood of switching to the lowest 10% sales and employment growth quantile. The simultaneous use of Finpro services and R&D subsidies’ reception increased the probability that a firm switch to the highest 10% sales growth quantile. We did not find any clear evidence of the impact of Finpro’s internationalization service usage on the other growth performance indicators or any apparent spillover effects materializing as higher growth of companies that had hired employees from the firms using Finpro’s internationalization services.

A survey and interviews of the BF officers complemented our empirical analysis of BF interventions’ economic impacts. Nordic collaboration has turned out to be a fruitful way to promote Finnish firms’ internationalization activities. The BF officers regarded the Finnish companies’ inadequate know-how and competence as substantial obstacles to Finnish firms’ growth in international markets. Potential Finnish market entrants often lack understanding of the functioning of their new target markets.

Global Growth for Companies – Impact Study, Report 4/2020.

Tiivistelmä

Tutkimuksessa arvioitiin Business Finlandin vienninedistämispalveluiden käytön vaikutuksia pk-yritysten liikevaihdon, tavaraviennin, työllisyyden, arvonlisän ja työn tuottavuuden kasvuun vuosina 2009–2017. Lisäksi arvioitiin ulkoisvaikutuksia työntekijävirtojen kautta Business Finlandin asiakasyrityksistä muihin yrityksiin. Business Finland aloitti toimintansa vasta vuoden 2018 alussa, joten tilastollinen tarkastelu koski sen yhdistyneiden edeltäjien, Finpron ja Tekesin, toiminnan vaikutuksia.

Vuosien 2008–2016 aikana Finpron vienninedistämispalveluita käyttäneiden yritysten liikevaihto kasvoi muita yrityksiä enemmän ja niiden todennäköisyys siirtyä alhaisen kasvun yritysten joukkoon liikevaihdon ja työllisyyden osalta oli pienempi kuin muiden yritysten. Yhtäaikainen t&k-tukien saaminen ja vienninedistämispalveluiden käyttö lisäsi yrityksen todennäköisyyttä siirtyä eniten liikevaihtoa kasvattaneiden yritysten joukkoon. Selkeää tilastollista näyttöä vienninedistämispalveluiden käytön vaikutuksista muiden taloudellisten kasvumittareiden ei löytynyt kuten ei myöskään ulkoisvaikutuksista työntekijävirtojen kautta.

Business Finlandin Yhdysvalloissa ja Euroopassa toimiville työntekijöille suunnatulla kyselyllä ja haastatteluilla saatiin kvalitatiivista tietoa vienninedistämispalveluista. Pohjoismainen yhteistyö yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi koettiin tärkeäksi. Suomalaisten pk-yritysten suurimmaksi kansainvälisen kasvun esteeksi Business Finlandin työntekijät arvioivat yritysten osaamiseen ja paikallisia markkinoita koskevaan tietoon liittyvät puutteet. Kansainvälisille markkinoille tähtäävillä yrityksillä on usein riittämätön ymmärrys paikallisten markkinoiden toiminnasta.

Global Growth for Companies – Impact Study, Report 4/2020.

Suomenkielinen yhteenveto raportista.

Lisätietoja raportista Business Finlandin sivuilla.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Impact Study of Global Growth for Companies (Etlatieto Oy)
Tutkimusryhmä
Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu
Päiväys
26.11.2020
Avainsanat
Julkiset vienninedistämispalvelut, Yritysten kasvu, Ulkoisvaikutukset
Keywords
Public internationalization services, Firm growth, Externalities
Sivuja
62
Kieli
Englanti