Kilpailu, innovaatio ja tuottavuus

  • Kilpailun vaikutus yrityksiin
  • Innovaatioiden ja yritysdynamiikan väliset yhteydet
  • Yritysten tuottavuuden kasvu ja ”luova tuho”

Ohjelmassa tarkastellaan kilpailun monia näkökohtia. Tutkimuksen kohteena ovat markkinoiden toimivuus, sääntelyn ja julkisen sektorin toiminnan vaikutus markkinoiden toimivuuteen. Ohjelmassa tehdään paljon yritys- ja henkilöaineistoihin perustuvaa empiiristä analyysiä yritysten kilpailullisista strategioista, markkinoille tulon esteistä (esim. patentointi) sekä julkisen vallan toimien (esim. yritystukien) vaikutuksista kilpailuun ja yritysten toimintaan.

Innovaatiot, eli uudet tavarat ja palvelut sekä tuotantotavat, ovat yritysten keino selvitä markkinoiden kilpailupaineessa ja siis yksi kilpailun kiinnostavista seurauksista. Ohjelman erityisen mielenkiinnon kohteena ovat digitalisaatioon ja datatalouteen liittyvä innovaatiotoiminta. Tutkimuksissa tarkastellaan muun muassa sitä, miten yritykset hyödyntävät avointa tietoa ja massadataa (eli big dataa) uusien tuotteiden kehittämisessä. Samalla tarkastellaan sitä, millaisia innovaatiostrategioita yritykset käyttävät dataperusteisessa innovaatiotoiminnassa ja miten nämä innovaatiostrategiat vaikuttavat kilpailuun.

Onnistuneiden innovaatioiden avulla yritykset pystyvät kohottamaan omaa ja tätä kautta koko talouden tuottavuutta. Toisaalta talouden tuottavuus paranee myös sitä kautta, että resurssit siirtyvät tehottomista yrityksistä tehokkaampiin. Jälkimmäistä mekanismia kutsutaan kirjallisuudessa ”luovaksi tuhoksi”. Ohjelman tutkimuksissa tarkastellaan tuottavuuskasvua, sen tekijöitä ja erityisesti pohjalla olevaa yritysdynamiikkaa. Siihen kuuluu uusien työpaikkojen syntyä ja vanhojen tuhoa sekä työntekijöiden liikkuvuutta työmarkkinoilla. Näitä kysymyksiä tarkastellaan tiiviissä yhteistyössä Työmarkkinat ja osaaminen -ohjelman kanssa.

Kilpailu, innovaatio ja tuottavuus -tutkimusohjelman henkilöstö:

Tutkimusjohtaja, Ph.D. Mika Maliranta
Tutkimuspäällikkö, KTT Heli Koski
Tutkija, KTT Nelli Valmari
Tutkija, KTT Paolo Fornaro
Tukimusharjoittelija, KTM Juha Luukkonen