Avoimen datan kustannustehokas hyödyntäminen [Valmistunut]
Tutkimusryhmä: Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu Tutkimus alkoi: 2016 Tutkimus päättyi: 2017 Tutkimusta sponsoroi: Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta
Avoimen datan kustannustehokas hyödyntäminen [Valmistunut]

Avoimen datan kustannustehokas hyödyntäminen [Valmistunut]

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten avoimen datan ja keskeisten julkisen hallinnon perustietovarantojen (tai perusrekisterien) tietojen hyödyntämistä ja vaikuttavuutta edistetään kustannustehokkaasti. Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena on määritellä seuranta- ja arviointimittaristo sekä –malli, jonka avulla tiedon avaamisen vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta on mahdollista arvioida käytännössä. Lisäksi tehdään perusrekisterien pitäjille kysely, jossa kartoitetaan missä määrin perustietovarannot on avattu, mitä ovat tärkeimmät hyödynnettävät tiedot ja mitä esteitä (pois lukien lakisääteiset esteet) tietovarantojen avaamiselle on edelleen olemassa.

Hankkeen toisena tavoitteena on käyttää olemassa olevia tietoja joidenkin avoimen datan keskeisten odotettujen vaikutusten tutkimiseen. Tässä käytetään Etlan käytössä olevia yritystason tilastollisia aineistoja, jotka yhdistetään aiemmin kerättyihin kyselyaineistoihin. Yhdistetyn aineiston avulla tutkitaan kehittyneillä tilastollisilla menetelmillä avoimen datan käytön ja yritysten taloudellisen menestyksen (esim. työllisyys, kasvu) yhteyttä. Tällä hetkellä kerättävä mittaristo ei mahdollista laajamittaista vaikuttavuustutkimusta.

Hankkeen kolmantena tavoitteena on pohtia ja tuottaa ehdotuksia siitä, millaisia politiikkatoimia, toimintatapoja ja/tai rekisterien rakenteellisia muutoksia tarvitaan julkisen hallinnon tietovarantojen hyödyntämisen tehostamiseksi.