Innovaatioekosysteemien vaikuttavuuden arviointi ja indikaattorit
Tutkimusryhmä: Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu Tutkimus alkoi: 2021 Tutkimus päättyi: 2022 Tutkimusta sponsoroi: Valtioneuvoston kanslia (TEAS-rahoitus)

Tutkimuksesta vastaa:

Innovaatioekosysteemien vaikuttavuuden arviointi ja indikaattorit

Innovaatioekosysteemien vaikuttavuuden arviointi ja indikaattorit

Innovaatioekosysteemeillä tunnistetaan olevan yhä tärkeämpi merkitys kansallisen, alueellisen ja EU-tason innovaatio- ja elinkeinopolitiikan toimeenpanossa. Ekosysteemien vaikutusten arviointi on kuitenkin mutkikasta ja erityyppisten ekosysteemien merkityksen ja vaikutusten arviointi sekä mittaaminen on kansainvälisestikin kehittymätöntä.

Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää TKI-toimintaa edistävien ekosysteemien vaikuttavuusarviointia ja mittaamista, jotta voidaan arvioida ekosysteemejä tukevan politiikan merkitystä ja vaikutuksia kestävälle kasvulle ja suomalaisten hyvinvoinnille. Vaikuttavuustietoa voidaan hyödyntää myös johtamisen ja päätöksenteon tukena julkisten varojen ja toimenpiteiden suuntaamisessa.

Tämän hankkeen tärkein tavoite ja lopputulema on tarjota selvitystyön pohjalta tietoa ja työkaluja innovaatioekosysteemien vaikutusten ja laajempien vaikutuspolkujen ymmärtämiseen. Selvityksellä tuetaan kansallisia ja alueellisia tahoja tarkemman tilannekuvan piirtämisessä sekä innovaatioekosysteemien kehityksestä että vaikutuspoluista. Lisäksi selvitys tukee tahoja politiikkatoimien kohdentamisessa tukemaan ja ohjaamaan eri vaiheissa olevia ekosysteemejä.

 

Etla toteuttaa hankkeen yhteistyössä MDI Public Oy kanssa, joka koordinoi hanketta.

Tutkimuksesta vastaa: