Julkaisut

Life-cycle effects in small business finance

Supercell Joins a Mobile Internet Giant: Fitting into Tencent’s Overall Business Strategy

Suomalaisen elintarvikeketjun menestyksen avaintekijät

Muistioita hallitukselle. Talouspolitiikan linjaus keväällä 2017

Estonia in Global Value Chains

Yritysverotus, investoinnit ja tuottavuus