Europe Facing Geoeconomics: Assessing Finland’s and the EU’s Risks and Options in the Technological Rivalry

Wigell MikaelDeschryvere MatthiasFjäder ChristianHelwig NiklasKaitila VilleKoski HeliSeilonen JosiSuominen Arho

Abstract

The geoeconomic rivalry is accelerating with the world’s major powers using economic instruments to advance strategic agendas. This poses a challenge to the EU and its member states. The EU’s market-oriented approach to international economic engagement exposes it to risks arising from the geoeconomic power politics of other major powers. These risks are especially acute in the technological domain where Europe’s competitiveness has been decreasing and its strategic dependencies on China and the United States growing. This report examines the risks and options for the EU and one of its member states – Finland – in adapting to the rise of geoeconomics. The report shows how the risk picture for European businesses are undergoing change, highlighting the need to incorporate geoeconomic dynamics into existing risk assessments. It also surveys emerging EU and Finnish policy instruments for managing strategic interdependencies and associated risks. The report gathers in-depth data on European and Finnish interdependencies with China and the United States, taking stock of critical strengths and vulnerabilities. Key policy recommendations following from this analysis focus on 1) introducing national geoeconomic risk assessments; 2) increasing strategic coordination of technological governance; 3) promoting trade cooperation; and 4) ensuring a level playing field for European companies.

Publications of the Government’s analysis, assessment and research activities 2022:12.

Eurooppa geoekonomian aikakaudella: Analyysi Suomen ja EU:n riskeistä ja vaihtoehdoista teknologisessa kamppailussa

Tiivistelmä

Geoekonominen kilpailu on kiihtynyt maailman suurvaltojen ajaessa strategisia tavoitteitaan talouden keinoin. Tämä muodostaa haasteen EU:lle ja sen jäsenvaltioille. EU:n markkinalähtöinen lähestymistapa kansainväliseen talouteen altistaa sen riskeille, jotka kumpuavat muiden maailmanmahtien geoekonomisesta valtapolitiikasta. Nämä riskit korostuvat teknologian alalla, jossa Euroopan kilpailukyky on laskenut ja sen strategiset riippuvuudet Kiinasta ja Yhdysvalloista ovat kasvussa. Tämä raportti tarkastelee EU:n ja Suomen eri vaihtoehtoja geoekonomian nousuun sopeutumiseksi, sekä tähän liittyviä riskejä. Raportti osoittaa eurooppalaisten yritysten riskinäkymien olevan muutoksessa ja korostaa tarvetta ottaa geoekonomiset näkökohdat huomioon riskejä arvioitaessa. Siinä kartoitetaan myös, millaisilla politiikan välineillä EU ja Suomi pyrkivät nyt hallitsemaan strategisia keskinäisriippuvuuksia ja niihin liittyviä riskejä. Raporttiin on kerätty dataa Euroopan ja Suomen keskinäisriippuvuuksista Kiinan ja Yhdysvaltain kanssa ja arvioitu kriittisiä vahvuuksia ja haavoittuvuuksia. Tämän analyysin pohjalta raportti tekee politiikkasuosituksia, joiden keskeisiä kohtia ovat: 1) geoekonomisten riskiarviointien luominen, 2) teknologian hallinnan koordinaation lisääminen, 3) kauppayhteistyön lisääminen ja 4) tasapuolisten toimintaedellytysten turvaaminen eurooppalaisille yrityksille.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:12.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Europe Facing Great-Power Competition
Tutkimusryhmä
Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu
Päiväys
03.02.2022
Avainsanat
Taloussuhteet, Kansainvälinen politiikka, Teknologinen kehitys
Keywords
Economic relations, International politics, Technological development
Julkaisija / sarja
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:12.
Sivuja
166
Kieli
Englanti
Julkaisu ladattavissa
Lataa raportti Valtioneuvoston kanslian sivuilta.