Euroopan maiden syytä varautua geoekonomiseen kilpailuun

Geoekonomisen kilpailun uusi aikakausi on astumassa maailman näyttämölle. Yhdysvallat ja Kiina käyttävät maailmantalouden työkaluja omien strategisten tavoitteidensa edistämiseksi, minkä myötä Euroopan unioni on haasteen edessä. Tuore tutkimus tarkastelee kilpailun uhkia ja mahdollisuuksia EU:n jäsenmaille ja koko unionille.

Euroopan unionin perusta on valettu ajatukselle, jonka mukaan talouspolitiikan ja turvallisuuspolitiikan on pysyttävä erillään toisistaan. Siksi EU onkin nyt valmistautunut kehnosti talous- ja turvallisuuspolitiikan lisääntyvään lähentymiseen.

– Globaali keskinäisriippuvuus ja sitä ilmentävä globaali kauppajärjestelmä on perinteisesti nähty rauhan ja vakauden lähteinä. Tällä hetkellä kiristyvä kilpailu suurvallasta uhkaa kuitenkin haastaa tämän näkemyksen, sanoo Ulkopoliittisen instituutin tutkimusjohtaja Mikael Wigell.

Ulkopoliittisen instituutin (UPI), Etlan ja VTT:n yhteistyössä julkaisemassa uudessa tutkimuksessaEurope Facing Geoeconomics: Assessing the EU’s and
Finland’s Risks and Options in the Technological Rivalry” tarkastellaan meneillään olevan geoekonomisen kilpailun uhkia ja mahdollisuuksia EU:lle ja sen jäsenmaille.

Tutkimuksen mukaan EU:n näkemys kansainvälisestä taloudellisesta sitoutumisesta on perinteisesti ollut markkinalähtöinen. Tämä altistaa EU:n ja sen jäsenvaltiot geoekonomiselle voimapolitiikalle, joka näkyy erityisesti teknologia-alalla.

EU ja teknologiayritykset alttiita geoekonomisille riskeille

Kuten 5G-teknologiasta käytävä keskustelu osoittaa, Euroopan maiden tulisi kerätä ajantasaista tietoa taloudellisista ja teknisistä riippuvuuksistaan. Toistaiseksi Euroopan kilpailukyky on heikentynyt ja sen strateginen riippuvuus Kiinasta ja Yhdysvalloista lisääntynyt.

– Tarvitsemme EU-laajuista sääntelyä, jolla voidaan puuttua nykyistä paremmin isojen kiinalaisten ja yhdysvaltaisten teknologiayritysten kilpailulle haitallisiin yritysostoihin ja erityisesti kiinalaisten yritysten osalta epäreilua kilpailuetua julkisten tukien takia saavien yritysten toimiin EU-maissa. On kuitenkin huolehdittava, ettei sääntely johda protektionismiin ja suojaa eurooppalaisia yrityksiä reilulta kansainväliseltä kilpailulta, arvioi tutkimusjohtaja Heli Koski Etlasta.

Etlasta raporttia ovat olleet kirjoittamassa Heli Koski ja tutkija Ville Kaitila.

– Aiemmin positiivisena pidetty keskinäisriippuvuus nähdään nyt potentiaalisena uhkana. EU ja sen teknologiayritykset ovat alttiita geoekonomisille riskeille. Olemme tutkimuksessa pyrkineet tunnistamaan ja arvioimaan näitä riskejä, mutta myös EU:n ja Suomen mahdollisia sopeutumistoimia, kertoo UPI:n Mikael Wigell.

Uuden geoekonomisen kilpailun aikakaudella EU on alkanut edistää asemaansa maailmantalouden pelisääntöjen määrittelyssä. Wigellin mukaan tämä on edellytys myös unionin jäsenmaille.

 

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Julkaisun pysyvä osoite on valtioneuvoston julkaisuarkistossa.

 

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja Mikael Wigell, Ulkopoliittinen instituutti, p. 040-583 1371, mikael.wigell@fiia.fi