Suomen kilpailukykynäkymät vakaat

Tiivistelmä

Uusimpien ennusteiden mukaan Suomen kustannuskilpailukyky heikkeni hieman viime vuonna mutta paranee melkein vastaavasti tänä vuonna. Viime vuonna tuottavuuskehitys vahvisti kilpailukykyä, kun taas työvoimakustannukset ja painotettu valuuttakurssi vaikuttivat päinvastaiseen suuntaan. Alkaneena vuonna työvoimakustannusten kehitys puolestaan parantaa kilpailukykyä hieman. Suomen ulkomaankaupan vaihtosuhde puolestaan kehittyi viime vuonna selvästi heikommin kuin kilpailijamaiden ja edelleen hieman samansuuntaisesti tänä vuonna, mikä painaa vaihtotasetta. Kilpailukyvystä on pidettävä huolta, jotta Suomen vienti pääsee kasvu-uralle vientimarkkinoita tällä hetkellä vaivaavan heikkouden mennessä ohitse.

Julkaisun tietoja

Päiväys
03.01.2024
Avainsanat
Kansainvälinen kilpailukyky, Työvoimakustannukset, Tuottavuus, Vienti, Vaihtosuhde, Vaihtotase
Sivuja
6
Kieli
Suomi