Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2023–2027 ja hiilineutraalisuustavoite

Tiivistelmä

Viimeksi kuluneen reilun vuosikymmenen aikana tapahtunut kasvihuonekaasupäästöjen aleneminen on vastannut maankäyttösektorin hiilinielujen supistumista, eivätkä Suomen nettopäästöt ole siksi vähentyneet. Kasvihuonekaasupäästöt alenevat ennusteemme mukaan edelleen keskipitkällä aikavälillä noin neljän prosentin vuosivauhtia. Päästöjen kannalta on tärkeää vähentää merkittävästi fossiilisten polttoaineiden käyttöä sekä tietyillä toimialoilla muuttaa tuotantoteknologia vähäpäästöisemmäksi. Maankäyttösektorin kehityksen ennustaminen on vaikeampaa – myös tilastojen muuttumisen vuoksi – mutta nielujen vahvistaminen on tärkeää Suomen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamisen kannalta.

Julkaisun tietoja

Päiväys
27.11.2023
Sivuja
6
Kieli
Suomi