Suomi sijoittui vahvasti WEF:n uudessa analyysissa – Innovatiivisuus kuitenkin heikkoutena

Tiivistelmä

Suomi pärjäsi hyvin World Economic Forumin uudessa talouskasvun edellytyksiä ja näkymiä eri maissa luotaavassa vertailussa. Yhteiskunnan osallistamisessa, kestävyydessä ja resilienssissä Suomen sijoitus oli top-5:ssä ja innovatiivisuudessa 10. Tarkastelu on sukua WEF:n aiemmalle kilpailukykytarkastelulle, mutta suora vertailu julkaisujen välillä ei ole mielekäs. Erityisesti ympäristön tila on nyt raportissa aiempaa suuremmassa roolissa.

Julkaisun tietoja

Päiväys
14.02.2024
Sivuja
6
Kieli
Suomi