Työllisyyden ja tehtyjen työtuntien kehityksestä

Tiivistelmä

Suomessa tehdyt työtunnit per työntekijä vähenevät oletettavasti tulevaisuudessa. Tätä kehitystä ajavat muuan muassa osa-aikaisuuden yleistyminen sekä julkisen sektorin, erityisesti terveyspalvelujen, kasvava työn kysyntä. Osa-aikatyö on kasvanut lähinnä palvelualoilla ja kaupanaloilla, erityisesti se on kasvanut terveys- ja sosiaalipalveluissa. Osa-aikaisuuden syyt ovat moninaiset ja yli 40 prosentilla osa-aikaisista on jokin elämäntilanteeseen liittyvä painava syy olla tekemättä kokoaikatöitä.

Julkaisun tietoja

Päiväys
17.04.2024
Sivuja
6
Kieli
Suomi