EtlaTalks: FutureForest2040 katsoo metsäalan tulevaisuuteen

“FutureForest2040 – Suomen metsäalan rakenteelliset muutokset sekä markkina- ja työllisyysnäkymät vuoteen 2040” -tutkimushanke luotsaa jo tulevaa, eli miten metsäala, siihen liittyvät tuotteet ja palvelut sekä puunkäyttö tulevat muuttumaan lähivuosikymmeninä. Metsäalaa ovat pitkään hallinneet osin vanhentuneet mielikuvat metsureista ja fyysisestä työstä. Alaa ravistelee kuitenkin perinpohjainen muutos, jossa metsä levittäytyy kokonaan uusille aloille ja puu on lukuisten innovaatioiden lähde. EtlaTalks-hankevideo esittelee tällä kertaa Euroopan metsäinstituutin ja Etlan yhteistä tutkimusta.

Metsäalan muutosta ja sen laajuutta kuvastavat ehkä parhaiten metsien levittäytyminen muillekin aloille, sekä puusta koko ajan kehitettävät uudet innovaatiot. Puuta hyödynnetään jo esimerkiksi kosmetiikka- ja vaateteollisuudessakin, ja metsäkoneet kulkevat tänä päivänä myös ilman kuljettajaa.

– Metsäalaa koskevissa mielikuvissa on tapahtunut jo nyt valtavia muutoksia. Kenties jo viiden tai kymmenen vuoden kuluessa metsään suhtaudutaan hyvin eri tavalla kuin tänä päivänä. Aikaisemmin metsäala liitettiin ehkä enemmän saastuttavaan teollisuuteen, mutta nykyään metsät ovatkin luonnonvara, monimuotoisuuden ylläpitäjä ja rikastuttaja, sanoo FutureForest2040-hankkeesta Etlassa vastaava tutkimuspäällikkö Martti Kulvik.

Suomen kilpailukyvyn kannalta metsät ovat edelleen olennaisessa osassa.

– Meidän tulisi varautua metsäalan uudistumiseen ja globaalien markkinoiden muutokseen jo nyt, jotta voimme säilyttää suomalaisen hyvinvointivaltion pohjan, muistuttaa Euroopan metsäinstituutissa hanketta vetävä tutkija Janni Kunttu.

Tutkijoiden mukaan tärkeässä roolissa metsäalan uudistumisessa on osaamisen varmistaminen, eli alan koulutuksen täytyy uudistua vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Metsäalalla kaivataan tänä päivänä myös esimerkiksi it-osaamista.

– Jos mielikuvat metsäalasta eivät muutu, tai tietoisuus ei lisäänny ja koulutus uudistu, ei Suomen taloudella ole hääppöiset näkymät, niin Kunttu kuin Kulvik korostavat.

FutureForest2040 – Suomen metsäalan rakenteelliset muutokset sekä markkina- ja työllisyysnäkymät vuoteen 2040 -hankkeen tehtävänä on ennakoida tulevaisuuden muutoksia ja auttaa varmistamaan, että Suomella on jatkossakin riittävät resurssit kotimaiseen tuotantoon-  ja että Suomi pysyy kestävän tuotannon ykköspaikalla.

Hankkeessa tuotetut tulokset tukevat merkittävällä tavalla Suomen metsäsektorin sopeutumista rakenteellisiin muutoksiin sekä lyhyellä (2025) että pitkällä (2040) aikajänteellä. Hankkeessa keskitytään erityisesti työllisyys-, vienti- ja arvonlisävaikutuksiin Suomen taloudessa. Arvioinnin kohteena on myös osaamistarvemuutoksia ja sitä kautta alan koulutukseen liittyviä uudistustarpeita.

Kolmivuotisesta tutkimushankkeesta vastaa Etlan lisäksi Euroopan metsäinstituutti (EFI). Hanketta rahoittaa Metsämiesten säätiö.

EtlaTalks-videosarja esittelee paitsi Etlan tutkijoita, myös käynnissä olevia tutkimushankkeita. Metsässä kuvatun FutureForest2040-tutkimushankkeen esittelyvideon on tuottanut Veräjämäen Viestintä Oy.  Aiheesta keskustelemassa ovat Etlassa hankkeesta vastaava tutkimuspäällikkö Martti Kulvik sekä Euroopan metsäinstituutin tutkija Janni Kunttu. 

Lisätietoja:

Tutkija Janni Kunttu, EFI, +358 50 309 7935, janni.kunttu@efi.int

 

Lue lisää FutureForest2040-hankkeesta