EtlaTalks Express: Miten EU:ssa pitäisi elvyttää?

EtlaTalks Expressin syyskaudella keskustellaan muun muassa EU:sta ja unionin elvytyspaketista. Haastateltavana on Etlan ennusteryhmän tutkija Päivi Puonti, joka on julkaissut hiljattain parikin ETLA-kolumnia EU:n kehityksestä ja tulevaisuuden suunnasta. EtlaTalks Express on Etlan kesällä 2020 alkanut erikoissarja, jossa Etlan uudet tutkijat kertovat käynnissä olevasta tutkimuksestaan lyhyissä videohaastatteluissa.

Julkisuudessa on viime aikoina keskusteltu paljon EU:n ennätyssuuresta elvytyspaketista. Keskustelussa tulisi kuitenkin miettiä, kenen näkökulmasta elvytystä  tulisi ylipäänsä tehdä, sanoo tutkija Päivi Puonti.

– EU:ssa on jo pitkään keskusteltu siitä, kenen euroalueella pitäisi elvyttää ja milloin. Riittääkö, että jäsenmaat tekevät elvytyspäätökset kansallisista lähtökohdista vai tulisiko elvytystä hoitaa EU:ssa ja euroalueella koordinoidusti? Kysymys on siitä, pitäisikö joidenkin jäsenmaiden – joilla on siihen mahdollisuus – elvyttää toisten puolesta, Puonti muistuttaa videolla.

Kevään koronakriisin aikana koordinoitu elvytys tapahtui miltei itsestään, kun kaikki jäsenmaat olivat samanlaisessa suhdannetilanteessa ja ajautuivat yhtäaikaisesti taantumaan. Puontin mukaan vähemmän kuitenkin keskusteltiin siitä, oliko yhteinen EU-tason elvytys enää edes tarpeen.

Puonti julkaisi syyskuussa myös ETLA-kolumnin “EU:n suunta – mikä se on?”. Hän peräänkuuluttaa siinä laajan yhteiskunnallisen keskustelun aloittamista siitä, mitä EU nyky-Suomelle tarkoittaa, mitä hyötyjä siitä on ja mikä hinta siitä ollaan valmiita maksamaan.

– Eikä se hinta välttämättä ole aina rahallinen tai rahamääräisesti mitattava, Puonti sanoo

 

Päivi Puonnin ja Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharjun yhteinen ETLA-kolumni “Elpymisrahastosta tulee pysyvä” julkaistiin lokakuun alussa.

 

EU:n suunta – mikä se on? ETLA-kolumni 25.9.2020

ELPYMISRAHASTOSTA TULEE PYSYVÄ. ETLA-KOLUMNI 1.10.2020

EtlaTalks-videosarja tutustuttaa katsojan Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkijoihin ja laitoksessa tehtävään tutkimukseen. EtlaTalks Express on kesällä 2020 alkanut erikoissarja, jossa Etlan uudet tutkijat kertovat lyhyissä haastatteluissa parhaillaan meneillään olevasta tutkimuksestaan.