• Den ökande digitaliseringens effekter på människoarbetets mängd, kvalitet och innehåll
  • Beaktandet av digitaliseringens effekter i företagsstrategierna och samhällspolitiken
  • Effekten av de globala värdekedjorna på Finlands och finländarnas konkurrenskraft
  • Uppstartsföretagens roll i förnyandet av ekonomin

Forskningsprogrammet ”Kunskap och teknologi” behandlar de effekter som skapandet av ny kunskap, uppkomsten och tillämpningen har på företagen, branscherna och samhället. Föremål för intresse är ofta den diskontinuitet och de förändringar som är förknippade med den teknologiska utvecklingen. Många av forskningsprojekten i programmet är starkt tvärvetenskapliga. Nästan i varje projekt finns det något samarbete med företag eller andra intressenter.