Sote – enemmän, paremmin ja halvemmalla?

Kauhanen AnttiKotiranta AnnuKulvik MarttiLassila JukkaMaijanen SirpaTähtinen MarjaValkonen Tarmo

Tämän tutkimuksen tavoitteena on analysoida sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteita ja keinoja eri näkökulmista. Lähtökohdaksi otettiin irtautuminen moneen kertaan muuttuneista yksityiskohdista. Tietoa on hankittu kansainvälisestä ja kotimaisesta tutkimuskirjallisuudesta, kansainvälisellä yhteistyöllä, sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajille tehdyllä laajalla kyselyllä ja kuntien lausuntoja analysoimalla.

Tutkimus jakaantuu neljään itsenäiseen osaan. Toisessa luvussa pohditaan uudistuksen tavoitteita, rajoitteita ja keinoja makrotasolla nojautuen lähinnä tutkimuskirjallisuuteen ja valmistelun taustamuistioihin. Lisäksi siinä kuvataan kuntien kaventunutta roolia niiden uudistukseen antamien lausuntojen avulla. Kolmannessa luvussa analysoidaan tutkimuskirjallisuuden perusteella uudistuksessa keskeisellä sijalla olevan kannustejärjestelmien rakentamisen vaikeuksia. Neljännessä osassa raportoidaan laajan tuottajakyselyn tuloksia ja pohditaan niiden merkitystä. Luku sisältää myös terveydenhuoltojärjestelmien kansainvälisen asiantuntijan professori Joel Shalowitzin näkemyksiä Suomen uudistuksesta ja kokemuksia Toscanan sote-palvelujen integraatiosta.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 15/2016

Julkaisun tietoja

Päiväys
23.03.2016
Sivuja
82
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
Julkaisu Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan sivuilla