Estimating Production Functions of Multiproduct Firms

Valmari Nelli

Abstract

Despite the fact that multiproduct firms constitute a considerable share of firms and account for an even greater share of production, virtually all production function estimates are based on the assumption that firms are single-product producers. The single-product assumption is made due to lack of data on input allocation across the various product lines multiproduct firms operate. I provide a method to estimate product-level production functions without observable input allocations. The empirical application and Monte Carlo simulations show that the single-product firm assumption leads to biased parameter and productivity estimates and overestimated productivity differences between firms.

 

Tiivistelmä

Suuri osa yrityksistä on monituoteyrityksiä eli tuottaa useita erilaisia tuotteita, ja vielä suurempi osa tuotteista on monituoteyritysten valmistamia. Silti lähes kaikki tuotantofunktioestimaatit perustuvat oletukseen, että yritykset tuottavat vain yhtä tuotetta. Oletus yksituoteyrityksistä tehdään, koska tutkijat eivät havaitse monituoteyritysten tuotetason tuotantopanosallokointeja. Tämä tutkimus tarjoaa menetelmän, jolla tuotekohtaiset tuotantofunktiot voidaan estimoida ilman havaintoja tuotetason tuotantopanosallokoinneista. Tutkimuksen empiirinen sovellus ja Monte Carlo simulaatiot osoittavat, että oletus vain yhtä tuotetta tuottavista yrityksistä johtaa harhaisiin parametri- ja tuottavuusestimaatteihin sekä yliarvioituihin tuottavuuseroihin yritysten välillä.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Working Papers 37
Päiväys
08.03.2016
Avainsanat
Monituoteyritys, tuotantofunktio, tuottavuus
Keywords
Multiproduct firm, production function, productivity
ISSN
2323-2420, 2323-2439
JEL
D24, L11, L25
Sivuja
61
Hinta
15 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Englanti